Adı Gittiği Yer Çalışma Konusu

Dr.ÇiğdemArıkan                               

A.B.D. Baylor College,texas Children’s Hospital karaciğer Ünitesi’nde Rearch ve Clinical Fellow “Hepatoloji alanında moleküler araştırma yöntemi”
Dr. Baha Tolgademirbaş Nortwestern University,Feinberg Medical School’da Research Fellow “Laparoskobik Canlı Donörden Hepatektomi”
Dr. Serem Ceren Özen Karataylı Imperial College Londra “Karaciğer Fibrozisinin Evrelendirilmesinde Proteomiks Analizi İle Yeni Biyomarkerların Araştırılması”
Tıp Öğr. Denizhan Özdemir Emory Üniversity Patoloji Bölümü “Laboratuvarda araştırma yapmak”
Dr. Veysel Tahan A.B.D. Pittsburg University, Patoloji Kliniği “Human Hepatosit Transplantasyonu”
Dr. Filiz Türe Özdemir EASL European Assocıatıon For The Study Of The Lever MONOTHEMATIC CONFERENCE SUNUM İÇİN “Kronik Hepatit C Virüs(HCV)enfeksiyonunda KIR’ların (Killer Ig-like Receptor)rolü
Dr. Feyza Gündüz New Orleans,Louisiana Tulane University Pittsburg University,Patoloji Kliniği “Hepatit C”konusunda araştırmalar
Dr. Yeşim Özen Alahdap Johns Hopkins University Medical School (EUS+ERCP+Karaciğer nakli bölümünde gözlemci)
Dr. Güldane Cengiz Seval Danimarka Kopenhag “The Effect of Dietary ıntervention On The Long Term Clinical Outcome of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”konulu posterini sunmak için gitmiştir.
Dr. Gupse Adalı The Liver and Hepatobiliary Unit Queen Elizabeth Hospital Birmingham Queen Elizabeth Medical Centre BIRMINGHAM / UNITED KINGDOM

The outcome of hepatitis C transplanted patients and the results of antiviral therapy for those patients.

“Hepatit C nedeniyle karaciğer nakli yapılmış hastaların sonuçları ve bu hastaların nakil sonrası antiviral tedavi cevapları.”

Dr. Müjdat Zeybel Newcastle University,Liver Research Group,Institute of Cellular Medicine,School of Clinical Medical Sciences “Karaciğer Hastalıkları”konusunda araştırma yapmak.
Dr. Suna Yapalı University of Michigan Hospital, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bolumu’ Hepatit B ve Hepatit C”
Dr. Sara Altuntaş Köln Tıp Fakültesi Staj “microRNA’ların IL28B’ye etkisi ve Huh7 hücrelerinde IL28B nin antiviral aktivitesinde miRNA’ların görev alıp almadıklarını araştımak”
Dr. Ramazan Kurt Gastroentorology Research Fellowship at tulane University “Hepatit C’deki Tedavi modaliteleri”
Dr. Nurten Türkel Küçükmetin Birmingham University QueenElizabeth Hospital, Liver Medicine bölümü “Karaciğer Transplantasyonu”
Dr. Zeynel Abidin John HopkinsHospital Amerika “Karaciğer Transplantasyonu”
Dr. Recep Emrah Çevik Christoph Seeger FOXCHASE CANCER CENTER A.B.D. HCV
Dr. Salih Boğa    
Dr. Akif Altınbaş    
Dr. Suut Göktürk    
Dr. Şahin Çoban  

 

Araştırma Projeleri İçin Burs Alanlar

Proje Çalışanları ve Görevlileri

Sorumlu Araştırıcı:

Uzm.Dr.Nilay Danış

 

Proje Ekibi
Dr.Erkut Demirciler
Pr.Dr.Ulus S.Akarca
Prof.Dr.Fulya Günşar
Prof.Dr.Galip Özütemiz
Prof.Dr.A.Zeki Karasu
Çalışma Konusu
Hepatik Ensefalopatili hastaların izleminde, amonyak,serum, endotoksin, interlökin-6, interlökin-18,tümörnekrozis faktör alfa ve 3 nitro tirozin düzeylerinin değişimi.

 

 

 

Projeler

Dr. Seda EREM BASMAZ (Prof.Dr. Sadettin Hülagü)   Osman Oğuz Demir   Dr.Murat Kantarcıoğlu   Dr.Ahmet Uygun 

10.Ulusal Hepatoloji Kongresi: Ödül Alanlar

En İyi Sözlü Bildiri Ödülleri En İyi Poster Bildiri Ödülleri
Dr. Kadir Demir
Dr. Hüseyin Korkmaz
Dr. Ulus Salih Akarca
Dr.Ramazan Kurt

Kongre Kayıt Desteği Alanlar

1. Dr. Gülseren Seven 2. Dr. Mustafa Yakut

Sözlü Bildiri ve Poster Ödülü ile Olgu Sunumu Ödülü Alanlar (9. Ulusal Hepatoloji Kongresi)

1. Merve Aydın 2. Murat Kanatarcıoğlu 3. Onur Keskin 4. Bülent Baran 5. Ersan Özaslan
6. Süheyla Serin Senger 7. Ahmet Gürakar 8. Akif Altınbaş 4. Bülent Baran 5. Ersan Özaslan
11. Bilal Regül 12. Ecran Bıçakcı 13. Erkan Parlak 14. Sezgin Vatansever 15. Tarkan Ünek

Sözlü Bildiri ve Poster Ödülü Alanlar (8. Ulusal Hepatoloji Kongresi)

1. Dr. Genco Gençdal 2. Dr. Murat Akyıldız 3. Dr. Senem Karataylı 4. Fatih Oğuz Önder
5. Yaşar Çolak 6. Mehmet Koruk 7. Senem Ceren Karataylı 8. Suut Göktürk

Bilimsel Proje Desteği Alanlar (8. Ulusal Hepatoloji Kongresi)

1. Mevlüt Başkol 2. Fatih Eren 3. Filiz Türe Özdemir

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Bilimsel Araştırmaları Teşvik İçin Burslar Vermektedir.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği aşağıda belirtilen 5 alanda bilim...