Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Ramazan İdilman

ramazan.idilman@medicine.ankara.edu.tr

2. Başkan

Prof. Dr. Zeki Karasu

zekikarasu@hotmail.com

Genel Sekreter

Prof. Dr. Fulya Günşar

fgunsar@yahoo.com

Sayman ve A. Sekreteri

Prof. Dr. Murat Akyıldız

akyildizmr@yahoo.com

Üye

Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu

kaymakoglus@hotmail.com
 

Üye

Prof. Dr. Mehmet Demir

drmehmetdemir@yahoo.com
 

Yönetim Kurulu

 

Üye

Mesut Akarsu

mesut.akarsu@deu.edu.tr
 

Denetleme Kurulu

 

Üye

Prof. Dr. Ömer Topalak

omer.topalak@deu.edu.tr
 

Üye

Prof. Dr. İbrahim Hatemi

ihatemi@yahoo.com

Üye

Prof. Dr. Mehmet Koruk

mehmet.koruk@yahoo.com
 

Onur Kurulu

 

ÜYE

Prof. Dr. Atilla Ökten

atillaokten@hotmail.com
 

ÜYE

Prof. Dr. Nurdan Tözün

nurdantozun@hotmail.com
 

ÜYE

Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci

akdokmeci@hotmail.com