Yönerge

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği aşağıda belirtilen 5 alanda bilimsel çalışmalara maddi
destek sağlayacaktır.

1 – EASL Kongresi Genç Araştırmacı Bursu:
a) EASL Kongrelerine sözlü veya poster bildirisi kabul edilmiş olmak
b) 35 yaşından küçük olmak
c) Üniversite doçenti veya Profesör titri almamış olmak
d) Bildiride birinci isim olmak
e) Çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması Bu koşulları belgeleyen genç araştırmacının bilimsel
kongreye katılması (kongre kaydı, ulaşım, konaklama) Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından
organize edilir.

2 – Genç Araştırmacı Yurtdışı Eğitim Bursu:
a) Yurtdışında karaciğer hastalıkları ile ilgili bir klinik veya laboratuvara deneyim kazanmak ve
araştırma yapmak üzere gitmek
b) 35 yaşından küçük olmak
c) Gidilecek olan merkezden akseptans elde etmiş olmak
d) Yurtdışı eğitim süresinin en az 3 ay olması
e) Dönüşte araştımacının yapmış olduğu çalışma(lar) a ait bir faaliyet raporunun yönetim kuruluna
sunulması Bu koşulları belgeleyen genç araştırmacıya ayda 1000 Euro olmak üzere toplam 3000 Euro ile
maddi destek sağlanır ve her yıl 1 araştırmacı desteklenir.

3 – Ulusal Hepatoloji Kongresi En İyi Bildiri ödülleri: 
a) Kongre düzenleme kurulu tarafından ,her ulusal kongre için 5’er kişilik sözlü ve poster bildiri
ödül komiteleri seçilir.
b) Ödül komitelerinin seçtiği en iyi 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödüller aşağıdaki gibi dağıtılır:
Sözlü Bildiri : 1.ye 2000 YTL, 2.ye 1500 ve 3.ye 1000 YTL Poster Bildirisi 1.ye 1500 YTL, 2.ye 1000
YTL ,3’ye 750 YTL ödül verilir.

4 – Bilimsel Araştırma Projelerine Destek Bursu: 
a) Her yıl 1 klinik veya temel bilimler ile ilgili araştırma projesi, maksimum 7500 Euro ile
desteklenecektir.
b) Eğitim hastanelerinde görevli gastroenteroloji uzmanı veya yandal uzmanlık öğrencileri destek
için başvurabilir.
c) Araştırma projeleri karaciğer ve safra yolları fizyolojisi ile hastalıklarını ilgilendiren
konularda olabilir.
d) Araştırma projesi orijinal olmalıdır.
e) Araştırmanın gerçekleştirileceği ünite veya birimler yurtiçinde olmalı ve proje en geç 2 yılda
tamamlanmalıdır.
f) Klinik çalıımalarda desteklenmeye değer bulunan araştırma projesi, lokal etik kuruldan onay
aldıktan sonra burs almaya hak kazanacaktır.
g) Aday başvuru formunda diğer kurum ya da kuruluşlardan aldığı destekleri mutlaka bildirmelidir.
h) Araştırma projesi, desteklenmeye kabul edildiği tarihten sonra en geç 3 yıl içinde SCI e giren
bir uluslar arası dergide yayınlanmalı veya yayına kabul edildiği belgelenmelidir. Bu sağlanmadığı
takdirde, projede yer alan araştırmacılar 5 yıl süreyle ikinci kez destek için başvuramazlar.
i) Araştırma projeleri derneğin www.tasl.org.tr başlıklı web sitesinde yer alan başvuru formuna
uygun hazırlanmalı ve her yıl 15 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında ,6 kopya halinde dernek genel
merkezine sunulmalıdır..
j) Araştırma projesi değerlendirme kurulu, desteklenmeye değer bulunan projeyi Ulusal Hepatoloji
Kongresinde veya en geç 15 Haziran tarihinde açıklar.
k) Desteklenmesine karar verilen çalışmanın sorumlu araştırmacısı araştırmanın seyrini, 6 şar aylık
dönemler halinde, dernek yönetim kuruluna yazılı ilerleme raporu ile bildirir. Araştırma projesinin
gerçekleştirilmesi ile ilgili seyir, dernek genel sekreteri tarafından izlenir.

5 – Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü: 
Bu ödül aşağıdaki koşulları yerine getiren 40 yaşından küçük ve yayında birinci isim olan
araştırmacılara verilir.
a) Bilimsel araştırmanın SCI’ ye giren dergilerde yayınlanmış olması
b) Türkiye’ de yapılmış olması
c) Başvurular her yıl Ulusal Hepatoloji Kongresinden önce yapılır
d) Değerlendirme jürisi tarafından I. seçilen yayına 3.000 YTL, II. ye 2.000 YTL ve III. ye
1.000 YTL’ lik ödülleri Ulusal Hepatoloji Kongresi sırasında verilir.