VİRAL HEPATİTLER: ÖNLEME, KONTROL

WEBCASTLER

10:00 Açılış Oturumu
10:30 Rahmet Güner
10:45 Sabahattin Kaymakoğlu
11:00 Zeliha Koçak Tufan
11:15 Homie Razavi
11:30 Hande Harmancı
11:45 Francesco Negro
12:00 Jeffrey Lazarus
12:15 Ricardo Baptiste Leite
13:30 Ayla Aydın
14:30 Hilal Ünalmış Duda
14:31 Elif Altundaş Hatman
14:32 Mario Lopez
14:50 Grup Tartışması

 

VİRAL HEPATİTLER: ÖNLEME, KONTROL, ELİMİNASYON TASLAK PROGRAM

10:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları: Kamu katılımına göre
10:30 - 11:00 Panel 1: Ülkemizde viral hepatitlerin durumu ve önlemler Oturumu Başkanları: Dr. Fehmi Tabak, Ulus S. Akarca
10:30 - 10:45 Viral hepatitlerin epidemiyolojisi Dr. Rahmet Güner
10:45 - 11:00 Viral hepatit hastalık yükü Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
11:00 - 11:15 Kahve Arası
11:15 - 12:30 Panel 2: Dünyada viral hepatitlerin durumu, global strateji ve ülke uygulamalarından örnekler Oturumu Başkanları: Nurdan Tözün, Dr. Zeki Karasu
11:15 - 11:30 Viral hepatit epidemiyolojisi ve hastalık yükü Homie Razavi
11:30 - 11:45 Viral hepatitler ve global sağlık sektörü stratejisi Dr. Hande Harmancı
11:45 - 12:00 Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL) stratejisi Dr. Francesco Negro
12:00 - 12:15 Viral hepatit önleme, kontrol ve tedavi uygulamaları Dr. Jeffrey Lazarus
12:15 - 12:30 Ülke programlarının başarısında politik karar vericilerin rolü Dr. Ricardo Baptiste Leite
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 14:30 Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı: Amaçları ve Stratejileri Oturum Başkanı: Dr. Sadettin Hülagü, Dr. Ramazan İdilman Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Dr. Eyüp Gümüş,
14:30 - 14:50 Viral Hepatitle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü Oturum Başkanları: Dr. Cemal Bulut, Dr. Fulya Günşar Hilal Ünalmış Duda (HepYaşam) Elif Altundaş Hatman (INSEV)
14:50 - 16:00 Başarılı Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı Stratejileri Grup Tartışması, Değerlendirme ve Öneriler Oturum Başkanları: Fehmi Tabak, Hande Harmancı, Ramazan İdilman, Hürrem Bodur
16:00 - 16:15 Temenniler ve Kapanış

Ülkemizde viral hepatitler ile ilgili durumun ve multidisipliner çalışma ile oluşturulan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı'nın sunulacağı, sonrasında virüslerin eliminasyon tecrübelerine ait dünyadan örneklerin paylaşılacağı ve ülkemizde yapılması gerekenler ile ilgili görüşlerin alınması amacıyla planlanan toplantımıza katılmanızdan mutluluk duyacağız