VİRAL HEPATİTLER:ÖNLEME,KONTROL

Ülkemizde viral hepatitler ile ilgili durumun ve multidisipliner çalışma ile oluşturulan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı'nın sunulacağı, sonrasında virüslerin eliminasyon tecrübelerine ait dünyadan örneklerin paylaşılacağı ve ülkemizde yapılması gerekenler ile ilgili görüşlerin alınması amacıyla planlanan toplantımıza katılmanızdan mutluluk duyacağız