Haberler & Duyurular

TKAD - 29 Ocak Acıbadem Maslak TKAD Başkanı Prof. Dr. Mehmet KORUK - Teşekkür Mesajı
Saygıdeğer meslektaşlarım;

11. Olağan Genel Kurulu’muzun iradesi doğrultusunda yeni yönetim kurulumuz seçilerek görevine başlamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri olarak şahıslarımıza gösterilen bu teveccüh için teşekkür ederiz. Üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle güveninize layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışacağımızdan emin olabilirsiniz.

Genel kurulumuz yüksek bir katılımla gerçekleşmiş olup, bu vesile ile pek çok arkadaşımızın derneğimizin faaliyetleri ile ilgili düşünce ve eleştirilerini dinleme fırsatı bulduk. Eminim ki söylenenlerin hepsi, derneğimizin daha iyiye gitmesi için samimi eleştiri ve dilekler idi. Bunlardan alacağımız doğru mesajlarla birbirimizi daha iyi anlayacağımıza, birlik ve dayanışmamızın artacağına ve derneğimizin faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar derneğimizin kurullarında fedakarca görev yapmış bütün hocalarımıza göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunarım.

Üstlendiğimiz görev ve sorumluluk bize kendi içinde uyumlu ve ortak aklı kullanan bir yönetim tarzını emretmektedir. Bunun yanı sıra siz değerli meslektaşlarımızın yapıcı eleştiri ve önerileri bize yol gösterici olacaktır. Birlikte yapacağımız projeler, yürüteceğimiz ulusal ve uluslararası çalışmalarla Türk hepatolojisini daha ileriye taşıyacağız.

Bu yeni dönemin, aramızdaki hoşgörü, sevgi ve saygının pekişeceği, derneğimiz önderliğinde başarılı bilimsel çalışmaların yapılacağı bir dönem olmasını temenni eder, hepinize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KORUK
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı

26 Ekim 2013 / Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı ve “TKAD 11. Olağan Seçimli Genel Kurulu”

Sayın meslektaşlarım,
Saygıdeğer TKAD üyeleri,

TKAD Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevi devralalı iki yıl oldu. Evet zaman hızla akıyor. Ve şimdi yeni bir genel kurulun eşiğindeyiz. TKAD 2013-2014 akademik dönemini, özellikle kendi tecrübelerimizi ve en son literatür bilgilerini paylaşacağımız bir “Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı” ile başlatıyor. Bu bilimsel toplantının ardından derneğimizin “11. Olağan Seçimli Genel Kurulu” yapılacak. Sizlerden beklentimiz bu birbirini takip edecek iki önemli mesleki ve sosyal aktivitelerde bizimle birlikte olmanızdır.

İlk bölüm saat 10.00-14.40 arası (endişelenmeyin içinde 2 kahve arası ve bir öğle yemeği var) olacak. Genotip 1 hepatit C bütün dünyanın, özellikle de ülkemizin ciddi bir sağlık sorunudur ve bugünkü tedavi koşullarının dar çerçevesinde yapılacak öngörmeler, bu sorunun en az 3-4 dekat daha devam edeceği şeklindedir. Bizler bu konuda dünyadaki deneyimlerden yararlanıp, ülkemiz için yeni politikalar oluşturmalıyız. Amaç, aşısı olmayan bu ciddi infeksiyona sahip kişilerin tesbiti ve tedavi edilmesi ile hepatit C hastalığının eredikasyonu olmalıdır. Toplumda hepatit C için riskli gruplar saptanıp taranmalı ve hepatit C’li olanlar tedavi edilmelidir. Tabi ki her konuda olduğu gibi bu hususta da farklı düşünenlerimiz olacaktır. Bunları mevcut veriler ışığında tartışacağız.

Bilimsel oturumdan sonra TKAD 11. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapılacak. Mesleki derneklerde seçimler etik ve moral değerlere daha bir özen gösterilerek yapılmalı ve seçim promosyon konusu olmamalıdır. Hepimizin mensubu olduğumuz bu sivil, bilimsel ve sosyal yapının yani derneğimizin sağlıklı geleceği için fedakarlıkta bulunma ve sorumluluk alma duygularımızla hareket etmemiz gerektiği kanaatimi sizlerle paylaşmak isterim. Türk Tıp camiasındaki ayrıcalıklı yerini koruyan, ilkelerine bağlı, olumlu işler yapmaya devam eden ve mensubları tarafından hakkında övgü ve beğeni ile bahsedilen derneğimizi hep beraber daha ileri taşıyalım… Bütün üyelerimiz dernek çatısı içinde ve seçimlerde eşittir. Her birimiz kurullara seçilmek hakkına sahibiz. Ehliyet ve liyakatı belirlemek sayın genel kurul üyelerinin sorumluluğu ve hakkıdır. Seçimlerin tamamen adil ve özgür bir ortamda yapılması başta TKAD başkanı olarak benim ve yönetim kurulumuzun görevidir. Sizlere bunu eksiksiz olarak sağlayacağımızdan emin olunuz.

Hepatit sorununu çözmüş, sosyoekonomik, kültürel ve hukuki açılardan daha gelişmiş bir Türkiye ve dünya için çalıştaylara devam. Bilim ve adalet asla vazgeçemeyeceğimiz en önemli değerlerdendir. Sevgi ve saygılarımla.

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu
TKAD BaşkanıTÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
(Turkish Association fort he Study of the Liver)


Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı
26 Ekim 2013 Cumartesi saat: 10.00-15.00
Crown Plaza Otel Harbiye, İstanbul


09.45 - 10.00 Açılış konuşması
TKAD Başkanı Yılmaz Çakaloğlu
10.00 - 13.00 1.Oturum Temel kavramlar, kazanımlarımız ve hedeflerimiz
Oturum Başkanları: Sedat Boyacıoğlu, Galip Ersöz
10.00 - 10.20 Hepatit C Tedavisin Gelişimi ve Güncel Terminoloji
Cihan Yurdaydın
10.20 - 10.40 Hepatit C’de “ala-cart” tedavi: Viral kinetik, Farmakogenetik, ve Diğerleri
Sait Bağcı
10.40 - 11.00 Kalıcı Viral Cevap Ne Sağlar? Sağkalım ve Komplikasyonlara Etkisi
Dinç Dinçer
11.00 - 11.20 Kahve arası
11.20 - 11.40 Üçlü Tedavinin Achilleus Tendonu: Sirozlu Hastalar
Ulus S. Akarca
11.40 - 12.00 Tedavi Politikaları: Amaç HCV Eredikasyonu mu? Siroz ve Kanserin Önlenmesi mi?
Bülent Değertekin
12.00 - 13.00 Öğle yemeği
13.00 - 14.20 Tecrübelerimizi paylaşalım: Vaka sunumları ve klinik yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Belkıs Ünsal, Hakan Bozkaya
Dekompanse sirozlu, transplant adayı hastada tedavi
Fulya Günşar
Sitopenik (anemi, trombositopeni, lökopeni) hastada tedavi
Mehmet Koruk
Karaciğer nakli sonrası hepatit C tedavisi
Mesut Akarsu
Diyabetik hastada hepatit C Tedavisi
Ümit Bilge Doğan
14.20 - 14.40 G1 Hepatit C Tedavisinde 2015 Sonrası: “Perfectovir” rüyası
Hikmet Akkız
14.40 - 15.00 Kahve arası
15.00 - 18.00 TKAD Seçimli Olağan Genel Kurulu

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

“Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı”

Görev alanlar

Prof.Dr. Ulus S. Akarca Ege Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Mesut Akarsu Dokuz Eylül Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Hikmet Akkız Çukurova Ü Tıp Fak, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Sait Bağcı GATA, Gastroenteroloji BD Başkanı, Ankara

Prof.Dr. Sedat Boyacıoğlu Güven Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara

Prof.Dr. Hakan Bozkaya Ankara Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Yılmaz Çakaloğlu Memorial Şişli Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü

Doç.Dr. Bülent Değertekin Acıbadem Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Doç.Dr. Dinç Dinçer Akdeniz Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Doç.Dr. Ümit B. Doğan Mustafa Kemal Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Galip Ersöz Ege Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Fulya Günşar Ege Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Mehmet Koruk Gaziantep Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Doç.Dr. Belkıs Ünsal Katip Çelebi Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Cihan Yurdaydın Ankara Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

TKAD 11. Olağan Seçimli Genel Kurul Gündemi

1-Açılış ve Yoklama,

2-Kongre Başkanlık Divanı seçimi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4-Gündemin Sunumu,

5-YK Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak ibrası (aklanması),

7-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

8.Tüzük Değişikliği önerileri,

9-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi,

10-Dilek ve Temenniler,

11-Kapanış.

10 Nisan 2013 / HEPATİT C Epidemiyolojik Veriler ve Tedavi Stratejileri

Sayın meslektaşlarımız ve TKAD üyeleri,
2012-2013 akademik takviminin son mezuniyet sonrası eğitim toplantısını 10 Nisan 2013 tarihinde yapacağız. Konu bir kez daha Hepatit C Tedavisi. Bir kez daha dedim, çünkü bir çoğunuzun arkadaş bu kaçıncı hepatit C toplantısı diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Proteaz inhibitörleri ile tedavi çok kısıtlanmış da olsa geri ödeme listesine girdi. Telaprevir kullanmaya başladık. Sırada Boceprevir var. TKAD özellikle genotip 1 hepatit C tedavisi için hazırladığı önerilerini (“TKAD Kılavuzu” da denebilir) Ankara’ya götürdü ve şimdi de sizlerle paylaşmak istiyor. Bu konudaki görüşleriniz çok önemli.

Bütün dünya hepatit C tedavisinde farklı stratejileri tartışıyor. Hangi hastaları tedavi edelim. Toplum bazında hedef gruplarda taramalarla yeni hastaları bulup onları da tedavi edelim mi, yoksa var olan havuzla mı yetinelim. Ya da mümkün olduğu kadar az sayıda ve en çok tedavi gerektiren! hastaları mı bulalım. Kim bu en çok tedavi gerektiren hastalar… Sirozlular mı, yoksa sirozu olmayan ancak çocuğuna bulaştırma riski olmadan hamile kalmak isteyen anne adayı genç bir kadın mı? Bütün bunları tekrar tekrar tartışmak gerekiyor.

Diğer taraftan hepimiz biliyoruz. Yeni tedaviler daha başarılı, kür oranları yüksek, ancak bir o kadar da zahmetli ve dikkat gerektiriyor. Kendi deneyimlerimizi de içerecek şekilde tedavinin kesintisiz ve asgari düzeyde doz değişiklikleri ile sürdürülmesi için yan etki yönetiminin çok iyi yapılması hayati öneme haiz.

Bazı hastaları tedavi etmeyip bekleyelim. Peki neyi bekleyeceğiz? En yeni ve daha etkili tedavi rejimi nedir? Ne zaman piyasaya sürülecek? Türkiye’ye ne zaman gelir… Bütün bunlar merakla cevaplanmasını istediğimiz sorular. Hadi o zaman, tekrar toplanalım ve artık hepatit C tedavisi için ulusal kılavuzunu oluşturmuş hekimler olarak konuya sahip çıkalım. Biz yapmazsak, başkaları hiç yapamıyor. İş başına… Bu toplantıda görev alan meslektaşlarıma ve siz katılımcılara teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Doç.Dr.Canan ALKIM
Prof.Dr.Mehmet SÖKMEN
Prof.Dr.Yılmaz ÇAKALOĞLU - TKAD Başkanı

HEPATİT C : EPİDEMİYOLOJİK VERİLER ve TEDAVİ STRATEJİLERİ

10 Nisan 2013
10:00-11:45 1.Oturum: Epidemiyoloji ve Tedavi Öncesi Değerlendirmeler
Başkanlar: Canan ALKIM, Fehmi TABAK
10:05-10:30 HCV Epidemiyolojisi: Hedef toplulukların önemi ve Türkiye’nin durumu
Reşat ÖZARAS
10:30-10:55 Tedavi öncesi değerlendirme ve karaciğer biyopsisinin önemi
Kamil ÖZDİL
10:55-11:35 Yıl 2013; Türkiye’de G1 kronik hepatit C tedavisi için farklı görüşler
10:55-11:10 Sadece ileri fibrozisli (F4-6) hastalar tedavi edilmelidir.
Murat KIYICI
11:10-11:35 Kontrindikasyon olmayan bütün hastalar tedavi edilmelidir.
Ramazan İDİLMAN
11:35-11:45 Tartışma
11:45-12:00 Kahve arası
12:00-13:30 2. Oturum: Tedavi Yaklaşımları ve Hepatit C’nin Akibeti
Başkanlar: Mehmet SÖKMEN, Abdülkadir DÖKMECİ
12:00-12:30 Türkiye için Hepatit C Tedavisi önerileri: TKAD Kılavuzu
Yılmaz ÇAKALOĞLU
12:30-13:00 Boceprevir ve Telaprevirli rejimlerde yan etki yönetimi / Örnek vakalar
Ulus S. AKARCA
13:00-13:30 Hepatit C tedavisinde yeni ilaçlar
Cihan YURDAYDIN
13:30 Yemek

GÖREV ALANLAR
Prof.Dr. Ulus S. AKARCA
Ege Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Doç.Dr.Canan ALKIM
Şişli Etfal Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü
Prof.Dr.Yılmaz ÇAKALOĞLU
Şişli Memorial Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü
Prof.Dr.Abdülkadir DÖKMECİ
Ankara Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim
DalıProf.Dr.Ramazan İDİLMAN
Ankara Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Doç.Dr.Murat KIYICI
Uludağ Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD
Prof.Dr.Reşat ÖZARAS
İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hatalıkları ABD
Doç.Dr. Kamil ÖZDİL
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü Prof.Dr.Mehmet SÖKMEN
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü
Prof.Dr.Fehmi TABAK
İstanbul Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hatalıkları ABD
Prof.Dr. Cihan YURDAYDIN
Ankara Ü Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
13.03.2013 / İlaçlar ve Karaciğer Sempozyumu

Değerli Meslekdaşımız,
Derneğimizin Mart ayı toplantısında hepimizin zaman zaman başını ağrıtan ,hangi yöne sapacağını bilemeyen sürücü durumuna düşüren, hastayı da ruhsal ve fiziksel yönden yıpratabilen “İLAÇLAR VE KARACİĞER” konusuna ayırdık.Bu toplantının düzenlenmesini de Acıbadem Üniversitesi üstlendi.
Dahiliye’nin en büyük hekimlerinden olan Kanada’lı Sir William Osler “Genç hekim meslek hayatına her hastalık için 20 kalem ilaçla başlar ama yaşlandığında hekimlik sürecini 20 hastalık için tek çeşit ilaçla noktalar“ demişti. Hastalıkların günümüzdeki kadar iyi bilinmediği ve ilaçların bu denli çeşitli olmadığı dönemde söylenmiş bu bilgece cümle belki de ilaç-karaciğer etkileşimindeki esrarengiz yazgıyı çözmüş ve ayağını denk atan tecrübeli hekimin çağlar boyu değişmeyecek ölçülü yaklaşımını tanımlamıştı.
1000 den fazla ilacın karaciğer hasarı (yeni adıyla- DILI –Drug Induced Liver Injury) yaptığı bilinmektedir. İlaç hasarı masum bir enzim yükselmesinden öldürücü akut karaciğer yetmezliğine kadar değişkenlik gösterebilir. Diğer bir deyişle “Cehennemim yolu iyiniyet taşları ile döşelidir”.
DİLİ’nin gerçek insidansı bilinmiyor. Çünkü vakaların çoğu resmi makamlara bildirilmiyor, tanısı geç konuyor ya da hasarın nedeni ilaç mı başka neden mi ayırdedilemiyor. Klinik tablonun binbir surat olmasının da katkısı var. Emniyet kayıtlarında DILI hepatosellüler hasar, kolestaz, mikst tip olarak fişlenmiş olmasına karşın çoğu zaman son sözü biyopsi söylüyor.
İlacı kesince kendiliğinden düzelen durumlara sözümüz yok! Ama yeni bir karaciğer arayışına yönelten, hayati önem taşıyan ilaçların kesilmesini gerektirip tarafları çıkmaza sokan, başka hastalıklarla karışıp ezber bozan toksisitelere karşı hepimizin sağlam bir duruş sergilemesi gerekli! Günümüzde çılgınlık haline gelen bitkisel ürün kullanımına da bu vesile ile “YETER” demenin zamanı geldi.
Kaş yaparken göz çıkarmak istemeyen, “primim nihil nocere” yi kendine ilke edinmiş, “tedavi başarılı geçti ama hastayı kaybettik” demek istemeyen herkesin bu toplantıya katılması gerekli. Üstelik konuşmacıları ve tartışamacıları özenle seçilmiş, olguları hayatın içinden derlenmiş bu oturumlar eminiz katkılarınızla daha da verimli hale gelecek ve belleklerimizde bıraktığı iz en az bilginin raf ömrü kadar kalıcı olacak!
Biz hekimler için çok özel önemi olan 14 Mart Tıp Bayramının arefesinde hem bilgimize cila çekmek hem de bayramımızı kutlamak üzere buluşmak dileğiyle …

Prof.Dr.Murat Saruç
Toplantı Sorumlusu

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu
TKAD Başkanı

İLAÇLAR VE KARACİĞER
Acıbadem Maslak Hastanesi - 13 Mart 2013 Çarşamba
09:45- 10:00 - Açılış Konuşması Dr. Murat Saruç
Dr.Yılmaz Çakaloğlu 1.OTURUM:
Oturum Başkanları: Dr. Nurdan Tözün, Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
10:10-10:25 - “Kaza geliyorum demez.” İlaç nedenli karaciğer hasarı nasıl oluşuyor? - Dr.Fatih Beşışık
10:25-10:40 - “Hangi kılığa girerse girsin yine de tanırım”: İlaç nedenli karaciğer hasarında klinik formlar: - Dr.Bülent Değertekin
10:40-10:55 - “En çok merak ettiğim”: Patolojide ne var. - Dr.Hale Kırımlıoğlu 10:55-11:15 - TARTIŞMA
11:15-11:40 - “ ÇAY VE SEMPATİ”

2.OTURUM:
Oturum Başkanları: Dr.Arzu Tiftikçi, Dr.Filiz Akyüz, Dr.Abdullah Sonsuz
11:40-11:55 - “Keşke önceden bilebilsek”. Genomik ve ilaç-karaciğer toksisite ilişkisi. - Dr.Filiz Onat
11:55-12:10 - “Nakil oldum ama ah bu ilaçlar !” Hep hayatımın merkezindeler ! - Dr.Binnur Pınarbaşı Şimşek
12:10-12:45 - “Gerçek yaşamdan” Olgular
1.Vaka Dr.Sami Evirgen
2.Vaka Dr.Eser Vardereli
3.Vaka Dr.Murat Saruç
12:45-13:00 - TARTIŞMA
13:00 - “SANDVİÇ ve SOHBET”

Katılımcılar ve Kurumları
Prof.Dr.Filiz Akyüz, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Prof.Dr.Fatih Beşışık İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu, Memorial Hastanesi, Gastroenterohepatoloji Bölümü, İstanbul
Doç.Dr.Binnur Pınarbaşı Şimşek, Gastroenteroloji uzmanı,İstanbul
Doç.Dr.Bülent Değertekin Acıbadem Hastanesi ,Ankara
Uzm.Dr.Sami Evirgen İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç.Dr.Hale Kırımlıoğlu, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Prof.Dr.Filiz Onat Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Prof.Dr.Murat Saruç, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
Prof.Dr.Abdullah Sonsuz, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç.Dr.Arzu Tiftikçi, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
Prof.Dr.Nurdan Tözün Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
Doç.Dr.Eser Vardereli, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul

Sempozyuma Katkılarından dolayı ARIS firmasına şükranlarımızı sunarız.
28.07.2012 / 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
Sevgili Meslektaşlarım,
Sayın TKAD üyeleri,

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü, “WHO: World Health Organization”) ve DHB (Dünya Hepatit Birliği, “WHA: World Hepatitis Alliance”) tarafından “Dünya Hepatit Günü” olarak belirlenen 28 Temmuz günü, bütün dünya ile birlikte ülkemizde de Türk Karaciğer Vakfı (TKV) ve HepYaşam Derneği öncülüğünde düzenlenen ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından desteklenen etkinliklerle ele alınacaktır. Bu yıl her zaman yapılan rutin çalışmalara ek olarak, bütün dünyada 28 Temmuz 2012 günü yerel saat ile 12.00’de katılımcılar tarafından daha önceden planlanmış ve çalışılmış bir ortak gösteri gerçekleştirilerek, viral hepatit sorununa dikkat çekmek, bireysel ve toplumsal bir farkındalık ve duyarlılık yaratmak ve insanlarımızı doğru şekilde bilgilendirmek amaçlanmıştır. Bu gösterinin amacı birey ve toplum olarak hepatit B ve C başta olmak üzere, viral hepatitler konusundaki ihmalkarlık, görmezden gelmek veya sorumluluk almamak (özetle “tınmamak”) gibi ifadelerle tanımlanabileck durumumuzu meşhur “ÜÇ MAYMUN” davranışları, yani “GÖRMEDİM, DUYMADIM, KONUŞMADIM” üçlemesi ile ortaya koymaktır. Görmesekte, işitmesekte, konuşmasakta en başta hepatit B ve C olmak üzere viral hepatitler dünyanın ve ülkemizin en önde gelen sağlık sorunlarındandır. Dünyada 1 milyon kişi hepatit B ve C’ye bağlı siroz ve kanserden ölmekte, binlerce kişi de karaciğer nakli olmaktadır. İşin en önemli yönü ise hepatit B için aktif korunma (aşılama ve diğer önlemler), hepatit C için bulaşı önleyici tedbirler ve hastalananlar (akut ve kronik hepatit B ve C) için ise etkili tedavi ile bu ölümlerin ve karaciğer nakli ihtiyacının büyük oranda önlenebilir olmasıdır.

Evet; bu ciddi soruna dikkat çekmek için özet olarak 28 Temuz 2012 Cumartesi günü saat 10:00 sularında İstiklal Caddesinde Galatasaray Lisesi önünde toplanılıp, TKV, HepYaşam Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından hazırlanan viral hepatitler ile ilgili pankart, pano ve diğer görsel materyeller ile birlikte Taksim Atatürk anıtına kadar yürüyüş yapılacak, TKV başkanı ve HepYaşam Derneği başkanı tarafından yapılacak kısa (toplamı 5 dk) konuşmaların ardından saat tam 12.00 de DÜNYADAKİ BÜTÜN ÜLKELER İLE BİRLİKTE içimizden bir rehber eşliğinde, önceden belirlenmiş yerlerimizde uyumlu olarak hareketlerimizi yapacağız. Her katılımcıya bir numara, WHA (“World Hepatitis Allinace") armalı bir beyaz tişört ve TKV armalı bir şapka verilecek ve herkes girişte ve çıkışta sayılacaktır. Sayımın amacı, bu eylem “Guiness World Records” kitabına gireceği için bilgilerin doğru olmasıdır. Ayrıca iki önemli şahsiyet, tanınmış kişiler olarak gözlemci raporu tutacaktır. Gazeteciler cemiyeti eski başkanı sayın Nail Güreli ve İstanbul Tabip Odası başkanı sayın Prof.Dr.Taner Gören’e bu önemli katkıları ve duyarlı yaklaşımları için çok teşekkür ederiz. Bu yazının sonunda verilen adresten söz konusu aktivite ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlanabilir.

Evet sayın arkadaşlarım… Sizi ailenizle birlikte 28 Temmuz 2012 Cumartesi günü saat 10:00-12:30 arası İstiklal Caddesine (Galatasaray lisesi önü-Taksim güzergahına) bekliyoruz… Önce güzel bir yürüyüş, ardından kayıtlı arkadaşların katılacağı Guinness Dünya Rekorları kitabına girecek, aynı anda bütün dünyada yapılacak gösterimiz…. Ardından serbest program…. Taksim, İstiklal caddesi, Beyoğlu, Nişantaşı hepsi sizin… Ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte tadını çıkarın, tadını çıkaralım… Hep beraber… Saygı ve sevgilerimle.

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu, TKAD Başkanı

Notlar:
1) Başta gastroenteroloji ve infeksiyon hastalıkları uzmanları ve bu kliniklerin çalışanları olmak üzere bütün tıp mensuplarını, konuyla ilgilenen her vatandaşımızı aileleri ve arkadaşları ile birlikte bu aktiviteye katılmaya çağırıyoruz.
2) 28 Temmuz 2012 Cumartesi günü saat 10.00 da Galatasaray Lisesi önünde toplanıp Taksim meydanına yürüyüş şeklindeki ilk bölüm bütün katılımcılara açıktır.
3) Taksim meydanında saat 12:00 yapılacak olan “Guinnes Dünya Rekoru” adayı gösteriye katılacakların önceden, en son 25 Temmuz 2012 tarihi saat 17:00 ye kadar TKAD, TKV ve VHSD sekreteryasına telefon, faks veya e-posta ile kayıt yaptırmaları rica olunur.
4) Katılımcılara birer katılım belgesi ve ayrıca aktivite ilgili görselleri içeren kayıtlar verilecektir. “Guinnes dünya rekoru” gerçekleştiği takdirde bunu belgeleyen bir doküman bütün katılımcılara verilecektir.
5) WHO, dünyada Tüberküloz, Sıtma ve AIDS hastalığından sonra dördüncü olarak viral hepatitler için “Dünya Hepatit Günü” düzenlemiştir.
6) 28 Temmuz günü hepatit B yüzey antijenini (HBsAg) keşfeden ve hepatit B aşısının geliştirilmesinde büyük katkısı olan Baruch S. Blumberg’in doğum tarihidir (28 Temmuz 1925).
7) HepYaşam derneği Türkiye’de hepatit hastaları ve yakınları tarafından kurulmuş bir hasta derneği olup, başkanlığını aynı zamanda TKV yönetim kurulu üyesi olan Hilal Ünalmış Duda yapmaktadır.

İletişim: TKV Telefon: 0212-2319540 Faks: 0212-2325370 e-posta: turkaracigervakfi@yahoo.com.tr

İletişim: TKAD Telefon:0212-2443071 Faks: 0212-2442305 e-posta: tasl@tasl.org.tr

www.worldhepatitisalliance.org/WorldHepatitisDay/GuinnessWorldRecord.aspx
13.04.2012 / 11 Nisan 2012 TKAD - Kocaeli Sunumları 27.03.2012 / TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
(Turkish Association fort he Study of the Liver)

“HEPATO-BİLİYER HASTALIKLARDA ENDOSKOPİK ve RADYOLOJİK GİRİŞİMLER”
TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

“KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONFERANS SALONU”, KOCAELİ
11 Nisan 2012, Saat 10:00-13:00

Tam metine ulaşmak için tıklayınız.
22.02.2012 / Hbsag(+) Hastanın Değişik Aşamalarında Güncel Yaklaşımlar
Hbsag(+) Hastanın Değişik Aşamalarında Güncel Yaklaşımlar - TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

Sayın üyelerimiz, değerli meslektaşlarımız,
Hasta açısından bakıldığında çoğu zaman Hepatit B hastalığı serüveni bir laboratuvar tetkikiyle, bazende bir başka ciddi hastalık tanısıyla birlikte başlar.. HBsAg (+) sonucunu gördüğünde hekimin serüveni daha doğru deyişle sorumluluğu başlar. Bu süreç inaktif taşıyıcılıkta olduğu gibi dingin ya da fulminan hepatit tanısıyla tsunami felaketi kadar risklidir. Hepatit B tedavisinde değişik seçeneklerin ortaya çıkmasıyla birlikte tedavi yaklaşımlarının berraklaşacağı, kolaylaşacağı tahmin ediliyordu. Fakat klinik uygulamada beklenenin aksine sorular ve arayışlar artmaktadır. Son yıllarda tedavi öncesi veya sırasında belirlenen bazı veriler tedavi yanıtını öngörebilir mi? konusu üzerinde çok durulmaktadır. Toplantımızda hastalığın doğal seyrinden başlayarak, akut, kronik, karaciğer nakli öncesi ve sonrası gibi değişik aşamalarında, ciddi (onkolojik ve renal) hastalıklarla birlikte olduğunda güncel yaklaşımlar nedir? Sorularını deneyimli öğretim üyesi kadrosuyla tartışmaya ve yanıtlamaya çalışacağız. Tıp Bayramı ile aynı günde olmasından ayrıca mutluluk duyduğumuz toplantımıza ilgi duyan tüm değerli meslektaşlarımızı davet eder, saygılar sunarız.

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu
TKAD Başkanı

Prof.Dr.Levent Erdem
İstanbul Bilim Üniversitesi
29.01.2012 / Vefat
Vefat

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nden Yönetim Kurulu Üyesi 2.Başkan Sabahattin Kaymakoğlu'nun babası Sayın Osman Kaymakoğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah'dan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TKAD Yönetim Kurulu
27.01.2012 / TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı


Sayın üyelerimiz, değerli meslektaşlarımız,

Şubat ayında geleneksel olarak dernek toplantısı yapmıyoruz. Ya da yapmıyor idik. Bu İstanbul’daki tıp fakültelerinde eskiden uygulanan akademik Şubat tatili yaklaşımının neticesi idi sanırım… Diğer taraftan Türk Karaciğer Araştırmaları derneği (TKAD) her zaman İstanbul dışında aylık toplantılar düzenleme konusunda istekli olmuştur. Erzurum’daki arkadaşlarımızdan böyle bir teklif alınca, neden olmasın Şubat 2012 toplantısını Palandöken’de yapalım fikri gelişti. Şimdi uygulama aşamasındayız. Sevgili Doç.Dr. Hakan Dursun’un çabaları ile Prof.Dr.Nihat OKÇU ve bendeniz böyle bir toplantıyı düzenlemekten büyük memnuniyet duymaktayız. Gastroenteroloji, infeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları ve aile hekimliği uzmanları ile pratisyenleri yakından ilgilendiren bu mezuniyet sonrası eğitim toplantımızda birbirinden ilginç ve eğitici, öğretici vakalar takdim edilecek ve tartışılacaktır. Sonra da Erzurum ve çevresi keşfedilecek veya kayak yapmak isteyenler kendilerini ülkemizin en iyi pistlerinde bulacaktır. Erzurum’a özgü yemekler ise işin kreması… Bu önemli toplantıda görev alan bütün meslektaşlarımıza ve siz sevgili katılımcılara peşinen teşekkür ederek, ben ve Prof.Dr.Nihat Okçu sizleri 25 Şubat -2012 Cumartesi günü yapılacak bu eğitim toplantısına katılmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla...

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu ( TKAD Başkanı )
Prof.Dr.Nihat OKÇU ( A.Ü.T.F Gastroenteroloji Başkanı )

“Önce Klinik Değerlendirme: Gerçek Hayattan Hepatobiliyer Vaka Sunumları ve Tartışma”
PROGRAM
1. Oturum Başkanları: Prof.Dr.Nihat OKÇU, Prof.Dr.Sabahattin KAYMAKOĞLU
10:00 – 11:30
Vaka 1 - Atipik Seyirli Akut Hepatit, Doç.Dr.Hakan DURSUN
Vaka 2 - Budd-Chiari Sendromu, Doç.Dr.Fatih ALBAYRAK
Vaka 3 - IgG4 Sistemik Hastalık, Uz.Dr.Bülent BARAN
11:30 - 12:00 Kahve arası
2.Oturum Başkanları : Prof.Dr.Yılmaz ÇAKALOĞLU, Doç.Dr.Ömer YILMAZ
12:00 - 13:30
Vaka 4 - Nadir Görülen Bir Kolestaz Hastası, Doç.Dr.Hakan DURSUN
Vaka 5 - Kronik Hepatit B Hastası, Uz.Dr.Koray TUNCER
Vaka 6 - Kronik Hepatit C Vakası, Prof.Dr.Yılmaz ÇAKALOĞLU
13:30 Öğle Yemeği (XANADU SNOW WHITE HOTEL)

Görev Alanlar:

Prof.Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU
Şişli Memorial Hastanesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölüm Başkanı, İstanbul

Prof.Dr.Nihat OKÇU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı, Erzurum

Prof.Dr.Sabahattin KAYMAKOĞLU
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Doç.Dr.Hakan DURSUN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı, Erzurum

Doç.Dr.Ömer YILMAZ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı, Erzurum

Doç.Dr.Fatih ALBAYRAK
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği , Erzurum

Uz.Dr.Koray TUNCER
Şişli Memorial Hastanesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü, İstanbul

Dr.Bülent BARAN UZ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
22.12.2011 / Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,
11 Ocak 2012’de saat 10:00-13:00 de Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nde yapılacak olan “Kronik C Hepatiti(Yeni ufuklar,Yeni Umutlar)”konusunun ele alınacağı,Mezuniyet Sonrası Eğitim toplantısına hepinizi bekliyoruz. Program ayrıntılarını ekli dosyada görebilirsiniz.

TKAD Yönetim Kurulu

Detaylı bilgi ve bilimsel program için tıklayınız.
05.12.2011 / 2011 Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
2011 Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Sayın meslektaşlarım,
1959 yılında hayata geçirilen Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri’nin52’nci yılında, Üniversitemizden Doç. Dr. Yusuf Yılmaz 40 özgün makalesi, 24 editöre mektubu, beş derlemesi ve üç hipotezi ile Tıp Teşvik Ödülü’nü almıştır. Dr. Yılmaz’ın yazılarının %36’sı A grubu dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimizden Nefize Turan, Prof. Dr. Berrak Yeğen danışmanlığında yürüttüğü çalışmasıyla Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Ödülü’nü almıştır.

Derneğimizin genç üyelerinden Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Yusuf Yılmaz üstün bilimsel aktivitesi ve A sınıf dergilerde yer alan çok sayıda orijinal makale ve diğer formlardaki yayınları ve orijinal katkıları sebebiyle son derece prestijli bir yere sahip olan Eczacıbaşı Tıp Ödülüne layık görülmüştür. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği yönetim kurulu adına sevgili Yusuf Yılmaz'ı kutlar başarılarının devamını dilerim. Ayrıca sizlerle bu mutlu haberi paylaşmamızı sağlayan Prof.Dr. Neşe İmeryüz arkadaşımıza teşekkür ederim.

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu
TKAD Başkanı29.11.2011 / TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

14 Aralık 2011’de saat 10:00-12:45 de Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nde yapılacak olan “Akut Karaciğer Yetersizliği” konusunun ele alınacağı, Mezuniyet Sonrası Eğitim toplantısına hepinizi bekliyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
17.11.2011 / SUT’un “Hepatit Tedavisi” başlıklı 6.2.13 numaralı maddesinde..
MADDE 17- SUT’un “Hepatit Tedavisi” başlıklı 6.2.13 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(a) Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI?6 veya fibrozis?2,”

b) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(3) Erişkin hastalarda İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 katını geçen, HBeAg negatif olan ve HBV DNA ? 107 kopya/ml olan hastalar ile HBeAg pozitif olan ve HBV DNA ? 109 olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir.”

c) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“a) HBV DNA ? 107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise günde 100 mg lamivudin veya 600 mg telbivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir.”

ç) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“a) Oral antiviral tedavisi alan hastalarda negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Başka bir antiviralden lamivudine geçişte ve entekavir veya adefovir tedavisinden tenofovir tedavisine geçişte bu koşullar aranmaz. Lamivudin veya telbivudin tedavisinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. Ancak bu tedavilerin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) altında ise başka bir oral antiviral ajana geçilemez veya eklenemez.”

d) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (7) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(7) Oral antiviral tedavinin sonlandırılması
a)Her yenilenen raporda tek başına HBsAg pozitifliği veya HBsAg negatifliği ile birlikte Anti-HBs negatifliği raporda belirtilmelidir.
b) Oral antiviral tedavi, HBsAg negatif hastalarda Anti- HBs pozitifleştikten sonra en fazla 12 ay daha sürdürülür.”

e) “Kronik Hepatit C tedavisi” başlıklı 6.2.13.E-2 numaralı alt maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini ile tedaviye başlanabilir.”
02.11.2011 / KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
18.10.2011 / TKAD Yeni Yönetim Kurulu
TKAD Yeni Yönetim Kurulu

15 Ekim 2011 de Ceylan Intercontinental İstanbul Otel'de yapılan olağan genel kurul toplantısında yapılan oylamada,oy çokluğu ile aşağıdaki isimler TKAD yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir.

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu - Başkan
ycoglu@gmail.com

Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu - Başkan Yardımcısı
kaymakoglus@hotmail.com

Prof.Dr.Ramazan İdilman - Genel Sekreter
Ramazan.Idilman@medicine.ankara.edu.tr

Prof.Dr.Osman Cavit Özdoğan - Muhasip Üye
osmanozdogan@yahoo.com

Prof.Dr.Zeki Karasu - Araştırma Sekreteri
zekikarasu@hotmail.com

Prof.Dr.Sadettin Hülagü - Üye
shulagu@hotmail.com

Doç.Dr.Yüksel Gümürdülü - Üye
yukselgumurdulu@hotmail.com

Denetim Kurulu
Başkan - Dr.Sadakat Özdil
Üye - Dr.Çetin Karaca
Üye - Dr.Filiz Akyüz
28.09.2011 / GENEL KURUL İLANI
GENEL KURUL İLANI

TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Ekim 2011 Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 15 Ekim 2011 CUMARTESİ günü,saat 13.00-17.00 de Ceylan Intercontinental İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama,
2-Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3-Saygı Duruşu,
4-Gündemin Sunumu,
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Mali Durum Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması,
7-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
8.Tüzük Değişikliği
9-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi,
10-Dilek ve Temenniler,
11-Kapanış.
22.09.2011 / Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Ulusal Hepatit..
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Ulusal Hepatit Sıklığı Çalışması (TÜRKHEP 2010)

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Ulusal Hepatit Sıklığı Çalışması (TÜRKHEP 2010)
*Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Osman Cavit Özdoğan
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) uzun zamandır yapılmayanı yaparak Türkiye’nin hepatit sıklığı haritasını çıkartmak amacı ile 2009 yılında başlatılan çalışmasını tamamlamıştır. Türkiye’de zamanımıza kadar yapılan birçok çalışmada hepatit A, B, C ve Delta virüsleri sıklığı sadece bölgesel olarak, çoğunlukla da kan donörleri tarama sonuçları şeklinde araştırılmıştı. Kan donörlerinde hepatit sıklığı çalışmaları bir fikir vermekle beraber gerçek hayattaki sıklığı göstermemektedir. TKAD’ın çalışması ise bu kadar geniş katılım içeren ve tüm Türkiye verilerinin tek tek kişilerin evlerine gidilerek yapıldığı ve bundan sonraki tüm çalışmalarda referans olacak büyüklükteki bir çalışmadır. Türkiye Hepatit Prevalansı Çalışması (TÜRKHEP 2010) 2009 yılında TKAD başkanı sayın Prof.Dr. Nurdan Tözün’ün önerisi ve dernek yönetim kurulununun planlaması ile başlatılmıştır.

Devamı için tıklayınız.
Poster
Abstract
21.09.2011 / Kaza Haberi
Kaza Haberi

Değerli Meslekdaşımız Prof.Dr.Dinç Dinçer geçtiğimiz hafta bir trafik kazası geçirerek ameliyat edilmiştir. Durumu iyiye giden Dr.Dinç halen Antalya Medikal Park Hastanesinde tedavi görmektedir. Sevgili arkadaşımıza geçmiş olsun der,en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz.

TKAD Yönetim Kurulu
06.09.2011 / 15 Ekim 2011 TKAD Toplantısı
15 Ekim 2011 TKAD Toplantısı

TKAD Toplantısı ve Genel Kurul, CEYLAN INTERCONTINENTAL ISTANBUL'da 15 Ekim 2011 de yapıldı.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
26.08.2011 / BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
19.08.2011 / Vefat
Vefat

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı, Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Tözün’ ün babası Prof. Dr. M. Ali Canoğlu 19 Ağustos 2011 Cuma günü vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 20 Ağustos 2011 Cumartesi Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakiben Edirnekapı Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir.

Merhuma tanrıdan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
10.08.2011 / 5th Paris Hepatitis Konferansı
5th Paris Hepatitis Konferansı

5th Paris Hepatitis Konferansı 30-31 Ocak 2012 de Paris'te yapıldı.

Kongre afisi icin tıklayınız
08.08.2011 / Hepatit B ve C Toplum Politikaları Derneği
Hepatit B ve C Toplum Politikaları Derneği

Hepatit alanında lider konumunda bir grup bilim adamı,toplum sağlığı uzmanı, ve hepatit hastaları ve savunucuları tarafından Nisan 2009'da kurulumuş olan Hepatit B ve C Toplum Politikaları Derneği'nin baslıca amacı hepatitler alanında farkındalık yaratmak , tüm ilgili kuruluşları ve toplumu bu konuda harekete geçirmeyi sağlayacak "Avruıpa Zirvesi" konferansları düzenlemektir. İlk zirve toplantısı tüm paydaşların katılımıyla ve Avrupa Birliği Başkanlığı'nın himayeleri altında , 2010 yılında Brüksel'de gerçekleşti.TKAD nin de katıldığı bu toplantıda Hepatit B ve C 'ye karşı farkındalık oluşturma, korunma ve tarama konusunda neler yapılması gerektiği ile ilgili bir sonuç bildirgesi yayınlandı.Dernek sınırlarını genişleterek bilgi iletişim ağına va çalışma gruplarına tüm Balkan ülkeleri ve Akdeniz ülkelerini ekledi ve 2011 -2102 yıllarında daha yoğun faaliyetlerde bulunacağını, bu aktivitelerin sağlık politikalarının yanısıra araştırma alanlarına da yansıyacağını, çalışmalarında ise Avrupa Birliği projelerinden yararlanılacağını bildirdi. TKAD bu grubun aktif üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası:
www.eventsforce.net/oxygen/frontend/reg/thome.csp?pageID=58460&eventID=194&eventID=194
05.08.2011 / 8.Ulusal Hepatoloji Kongresi Video Sunumları
01-05 Haziran tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel'de yapılan 8.Ulusal Hepatoloji Kongresi web cast yayınlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Web cast yayınları için tıklayınız.
04.08.2011 / IV.HEPATOLOJİ OKULU SUNUMLARI
FİLİZ AKYÜZ Video Linki
DAVUT TÜNEY Video Linki
ENVER DOLAR Video Linki
İLGİN ÖZDEN Video Linki
YUSUF YILMAZ Video Linki
ALİ CANBAY Video Linki
FULYA GÜNŞAR Video Linki
CİHAN YURDAYDIN Video Linki
KENDAL YALÇIN Video Linki
VEDAT GÖRAL Video Linki
ABDURRAHMAN KADAYIFÇI Video Linki
HİKMET AKKIZ Video Linki
HAKAN BOZKAYA Video Linki

25 MAYIS 2012, CUMA
AÇILIŞ Video Linki
Erol AVŞAR
Yılmaz ÇAKALOĞLU

TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ - 1
Oturum Başkanları: Atilla ÖKTEN, Cihan YURDAYDIN
Türkiye’de Viral Hepatit ve Hepatoselüler Kanser Video Linki
Nurdan TÖZÜN
Viral Hepatit ve Moleküler Biyolojik Yöntemler: Tanı ve Tedavideki Yerleri Video Linki
Ersin KARATAYLI
Serolojik Testlerin Kantitatif Kullanımı: HbsAg ve Diğerleri Video Linki
Bülent DEĞERTEKİN

TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ – 2
Oturum Başkanları: Halil DEĞERTEKİN, Sait BAĞCI
Hepatit C ve Diğer Viral Hepatitlerde Konak Genetik Faktörlerin Doğal Seyir ve Tedaviye Etkisi Video Linki
Hikmet AKKIZ
NASH ve Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıklarında Genetik Faktörlerin Rolü Video Linki
Abdurrahman KADAYIFÇI

TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ – 3
Oturum Başkanları: Sedat BOYACIOĞLU, Murat SARUÇ

Okkült Hepatit B Enfeksiyonu: Tanı ve Değerlendirme Video Linki
Vedat GÖRAL
Viral Hepatitin Ekstrahepatik Tabloları Video Linki
Ömer TOPALAK

TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ – 4
Oturum Başkanları: Yusuf BAYRAKTAR, Seren ÖZENİRLER
TARTIŞMA
Fibrozis İçin Biyopsi mi? Noninvaziv Yöntemler mi?
Tabi ki Her Zaman Biyopsi! Video Linki
Selim GÜREL
Noninvaziv Testler Biyopsinin Yerini Almalıdır Video Linki
Meral AKDOĞAN
Viral Hepatit Tedavisinde Aşının Yeri Video Linki
Murat KIYICI
İNTERAKTİF DURAKLAR
Kronik Hepatit B Tedavisinde Ne Zaman İnterferon? Ne Zaman ve Hangi Antiviral? Video Linki
Sebahattin KAYMAKOĞLU
Kronik Hepatit B Tedavisinde Prediktif Faktörler; Tedavi Ne Zaman Kesilmeli? Video Linki
Filiz AKYÜZ
Kronik Hepatit C Tedavisi 2012 Video Linki
Fatih BEŞIŞIK
Kronik Viral Hepatitlerde Özel Hasta Gruplarında Tedavi Yaklaşımı Video Linki
Fulya GÜNŞAR
Özel Hasta Gruplarında Kronik B Hepatiti Tedavisi Video Linki
Kendal YALÇIN
Gelecekte Kronik Hepatit C Tedavisi Video Linki
Ulus AKARCA

26 MAYIS 2012, CUMARTESİ
TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ - 5
Oturum Başkanları: Belkıs ÜNSAL, Halil İbrahim BAHÇECİOĞLU
Viral Hepatit ve Hepatokarsinogenez Video Linki
Yücel ÜSTÜNDAĞ
Viral Etyolojili Hepatoselüler Kanser Profilaksisi (Primer, Sekonder ve Tersiyer Profilaksi) Video Linki
Kubilay ÇINAR

TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ – 6
Oturum Başkanları: Abdullah SONSUZ, Yusuf UZUN
Non-viral Hepatoselüler Kanser Etyolojisi: NAFLD, Alkol ve Diğer Faktörler Video Linki
Yusuf YILMAZ
Hepatoselüler Kanser Erken Tanısı İçin Tarama Etkili midir? Video Linki
Kadir DEMİR

TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ – 7
Oturum Başkanları: İlkay ŞİMŞEK, Yüksel GÜMÜRDÜLÜ
Hepatoselüler Kanser Tanı ve Tedavi Klavuzları Ne Diyor? Video Linki
Enver DOLAR
Hepatoselüler Kanser: Tarama ve Tanı İçin Radyolojik Yaklaşım Video Linki
Davut TÜNEY

TEMEL ve KLİNİK HEPATOLOJİ – 8
Oturum Başkanları: Sadakat ÖZDİL, Ömer ÖZÜTEMİZ
İntrahepatik Kolanjiokarsinom Video Linki
Selim AYDEMİR
Hepatoselüler Kanser Patogenezinde ve Prognozda Genomikler Video Linki
Fatih EREN
Hepatoselüler Kanser Patogenezi ve Tedavisinde Fibrozis ve Portal Hipertansiyonun Önemi Video Linki
Osman ÖZDOĞAN

KONFERANS
Oturum Başkanı: Hikmet AKKIZ
Obezite ve Hepatoselüler Kanser Video Linki
Ali CANBAY

İNTERAKTİF DURAKLAR
Hepatoselüler Kanser: Medikal Onkolojik Tedavi Video Linki
Gökhan DEMİR
HSK Tedavisi: Girişimsel Radyolojik Yöntemlerin Rasyonel Kullanımı Video Linki
İzzet ROZANES
HSK Tedavisinde Ne Zaman Rezeksiyon Ne Zaman Transplantasyon Video Linki
Murat KILIÇ
Yeni Tedavi Stratejileri:Kök Hücre Tedavisi Video Linki
Veysel TAHAN
Viral HSK-Nakil sonrası Profilaksi ve Tedavi Video Linki
Mesut AKARSU
Karaciğer Naklinde Milan Kriterleri ve Ötesi Video Linki
İlgin ÖZDEN

27 MAYIS 2012, PAZAR
KRONİK C HEPATİTİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM
KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Oturum Başkanları: Nurdan TÖZÜN, Sabahattin KAYMAKOĞLU
Hepatit C Tedavisinde Çeyrek Yüzyıl; 1986 – 2011 Video Linki
Yılmaz ÇAKALOĞLU
Naif G1 Kronik C Hepatiti tedavisi; 2011 ve sonrası Video Linki
Halis ŞİMŞEK
Tedavi Almış G1 Kronik C Hepatiti Tedavisi: 2011 ve Sonrası Video Linki
Cihan YURDAYDIN
Özel Hasta Gruplarında Hepatit C Tedavisi Video Linki
Zeki KARASU
KRONİK C HEPATİTİ: TEDAVİ KARARI VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Abdullah SONSUZ, Erol AVŞAR
Tedavide Etkili Faktörler; IL28B Genotipi, Fibrozis, Viral Yük, Viral Kinetik ve Diğerleri Video Linki
Çetin KARACA
Yeni İlaçlarla Hepatit C Tedavisi Yönetimi: Yan Etkiler, Uyum, Tolerabilite Video Linki
Hakan BOZKAYA
Proteaz İnhibitörleri ile HCV Tedavisinde İlk Deneyimler: Türkiye Sonuçları Video Linki
Ramazan İDİLMAN, Ulus S. AKARCA
29.06.2011 / 8.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ankara'da yapıldı
8.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ankara'da yapıldı.

8.Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel'de yerli ve yabancı olarak toplam 813 katılımcısı, 24 standı ile birlikte büyük bir coşku içinde yapıldı.

Bildiri Ödül Töreni sunumu için tıklayınız.
Hepatoloji ödüllerini kazananlar için tıklayınız.

Stand sayısı : 24
Bildiri Sayısı : 212
Sözlü Bildiri : 21
Poster Bildiri : 191
Proje Destek Başvurusu : 24
Katılım sayısı : 813 kayıt

Yabancı Konuşmacıların Listesi :
Raymond F. Schinazi
Heiner Wedemeyer
Chris Day
Anil Dhawan
Sandy Feng
James Neuberger
Didier Samuel
Mark R. Thursz
Malcolm Alison
Ayman Koteish
Ilan Yaron
Julia Wendon
Dra Mónica Guevara
Ahmet Gürakar
Alex Forner
Mustafa Stouf20.04.2011 / Hepatitle Mücadele Yol Haritası
Hepatitle Mücadele Yol Haritası
19.04.2011 / TKAD ve TGD Eğitim Toplantısı
TKAD ve TGD Eğitim Toplantısı

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği İle Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesinin Ortaklaşa Düzenlediği Aylık Bilimsel Toplantı 24 Nisan 2011 Tarihinde Sapanca Richmond Otel’de yapıldı.
14.01.2011 / Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Bursları
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Bursları

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından burs alan genç araştırmacı arkadaşlarımızın listesi;

*Dr.Nurahmed TOKTOKOYOJEV,Kırgızistan Tıp Akademisine bağlı,Milli Cerrahi Merkezinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayken,özellikle karaciğer cerrahisi ve endoskobik cerrahi alanındaki bilgi ve deneyimini artırmak üzere 2 yıllık bir eğitim için 13.11.2002’de Türkiye’ye gelerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Genel Cerrahi A.B.D da çalışmaya başladığı için derneğimizden burs almıştır.

*Dr.Çiğdem ARIKAN,Ege Üniversitesi Gastroenteroloji,Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı’nda uzman olarak görev yaparken,Hepatoloji alanında moleküler araştırma yöntemini öğrenmek ve klinik deneyimlerini artırmak amacıyla 01.07.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Baylor College,Texas Children’s Hospital karaciğer ünitesinde Rearch ve Clinical Fellow olarak çalışması için derneğimizden burs almıştır.

*Dr.Seren Ceren ÖZEN KARATAYLI,Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde Prof.Dr.A.Mithat Bozdayı danışmanlığında doktora yapan, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda çalışmaktayken’’Karaciğer Fibrozisinin Evrelendirilmesinde Proteomiks Analizi ile yeni Biyomarkerların Araştırılması’’projesi için Imperial College Londra’da araştırma yapabilmek amacıyla 04.04.2008 tarihinde derneğimizden burs almıştır.

*Araştırma Asistanı Recep Emrah ÇEVİK, Ankara Üniversitesi,Hepatoloji Enstitüsü’de çalışırken, ABD’de Dr.Seeger’ın yanında Hepatit alanında çalışmalar yapabilmek için, 04.04.2008 tarihinde derneğimizden burs almıştır.

*Dr.Veysel TAHAN, 1 Ağustos 2008 ile 31 Temmuz 2009 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Pittsburg Üniversitesi Patoloji Kliniği’nde yapılacak olan’’Human Hepatosit Transplantasyonu’’ çalışmalarına katılmak için derneğimizden burs almıştır.

*Dr.Feyza Gündüz, New Orleans, Louisiana Tulane Üniversitesinde Hepatit C konusunda araştırmalar yapmak üzere, 06.03.2009 tarihinde derneğimizden burs almıştır.

*Dr.Güldane CENGİZ, EASL’dan ‘’young investigator’’ödülü alarak, poster sunumu olarak kabul edilen’’The Effect of Dietary Intervention On The Long Term Clinical Outcome of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease’’başlıklı çalışmasını sunmak üzere 22-26 Nisan 2009 tarihlerinde Danimarka Kopenhag’a gitmek için derneğimiz tarafından desteklenmiştir.

*Dr.Müjdat ZEYBEL, 15 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Karaciğer Hastalıkları Konusunda deneyim kazanmak ve araştırma yapmak üzere Newcastle Üniversitesi, Liver Research Group, Institute of Cellular Medicine, School of Clinical Medical Sciences’da görevlendirildiği için derneğimizden burs almıştır.

*Sara ALTUNDAŞ, Köln Tıp Fakültesi’nde "microRNA'ların IL28B'ye etkisi ve Huh7 hücrelerinde IL-28B'nin antiviral aktivitesinde miRNA'ların görev alıp almadığını araştırmak üzere 06.01.2011 de derneğimizden burs almıştır.

*Dr.Gülseren Seven ve Dr.Mustafa Yakut için de, 2010 yılı AASLD toplantısına gitmeleri ve sunumlarını gerçekleştirmeleri amacıyla derneğimiz tarafından destek verilmiştir.

*Dr.Nurten Türkel Küçükmetin İngiltere University of Birmingham Hospital'da Karaciğer transplantasyonu hakkında eğitim almak için 02.08.2011 de derneğimizden burs almıştır.

’’Burslarımız aylık 1000 dolar olarak 3000 ile 6000 dolar arası değişmektedir’’
14.01.2011 / 8.Ulusal Hepatoloji Kongresi
8.Ulusal Hepatoloji Kongresi

8.Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011'de Ankara Sheraton Otelde yapıldı.

8.Ulusal Hepatoloji Kongresi web sayfası; www.ulusalhepatoloji2011.org
13.01.2011 / TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları devam ediyor
TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları devam ediyor.

Sayın üyelerimiz, değerli meslektaşlarımız,
Toplantılar üst üste geliyor. Şikayet etmekte haklı olabilirsiniz. Ancak hepimiz biliyoruz ki tıpta bilgi patlaması yaşanıyor. Yeni dünya genetik, yeni kral insan genomu… Ona hükmeden bilim insanları ise ateşin etrafında dönen pervane böceği gibi… Her yeni buluş ile birlikte binlerce bilinmeyenin, ancak hipotezlerde yer alanların arzı endam edişi… Evet bu toplantıda size hepatit C ile ilgili insan genomu çalışmalarının çarpıcı sonuçlarını, hepatit B tedavisindeki yeni gözde olan eski tanıdılk HBsAg titresinin izlenmesinin önemini ve önce siz öğreneceksiniz bölününde ise henüz yayınlanmamış bazı bilgileri sunacağız. Ve toplantımızı bir vaka sunumu ve tartışması ile taçlandırıp bitireceğiz. Umarım öğle yemeğinde çoğumuz evet, güzel bir bilimsel toplantı oldu, iyi ki gelmişiz diyeceğiz. Ben her katıldığım toplantıda çok şeyler öğrendiğime inanıyorum. Başta hocam Prof.Dr. Atilla iÖkten ve misafir konuşmacımız Prof.Dr.Hikmet Akkız olmak üzere görev alan arkadaşlarıma ve siz sevgili katılımcılara peşinen teşekkür ederek, yönetim kuruluz ve başkanımız adına sizleri 12 Ocak 2011 Çarşamba günü yapılacak bu eğitim toplantısına katılmaya davet ediyorum. Saygılarımla.

Prof.Dr.Nurdan Tözün (Başkan)
Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu (Düzenleyen ve İkinci Başkan)
03.01.2011 / TKAD olarak, tüm genç araştırmacı arkadaşlarımıza burs..
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği olarak,tüm genç araştırmacı arkadaşlarımıza burs veriyoruz. Burs almak isteyen arkadaşlarımızın güncel bilgilerini tasl@tasl.org.tr e-mail adresine mail göndermelerini veya 0 212 244 23 05 faks numarasına faks göndererek başvuru yapmalarını önemle rica ediyoruz.
TKAD Yönetim Kurulu

Genç Araştırmacı Yurtdışı Eğitim Bursu:
a) Yurtdışında karaciğer hastalıkları ile ilgili bir klinik veya laboratuvara deneyim kazanmak ve araştırma yapmak üzere gitmek.
b) 35 yaşından küçük olmak.
c) Gidilecek olan merkezden akseptans elde etmiş olmak.
d) Yurtdışı eğitim süresinin en az 3 ay olması.
e) Dönüşte araştımacının yapmış olduğu çalışma(lar) a ait bir faaliyet raporunun yönetim kuruluna sunulması.
Bu koşulları belgeleyen genç araştırmacıya ayda 1000 Euro olmak üzere toplam 3000 Euro ile maddi destek sağlanır ve her yıl 1 araştırmacı desteklenir.
02.01.2011 / 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi..
10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi 7-9 Nisan 2011 tarihlerinde yapılacaktır.
30.11.2001 / “KLİNİSYEN GÖZÜYLE KARACİĞERDE YER İŞGAL..
Değerli Üyelerimiz,

“KLİNİSYEN GÖZÜYLE KARACİĞERDE YER İŞGAL EDEN BENİGN LEZYONLAR” Konusu ile TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 12 Aralık 2012 Çarşamba günü “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Merkezi’nde Saat 10.00-13.30 yapılacaktır. Toplantımıza katılımınızı rica eder, saygılarımızı sunarız.
TKAD Yönetim Kurulu

PROGRAM

1. Oturum Başkanları - Dr. Sadettin HÜLAGÜ, Dr. Zeki KARASU

10:00-10:20 Hemanjiomlar ve Adenomlar
Dr Altay ÇELEBİ

10:20-10:40 FNH-Nodüler Rejeneratif Hiperplaziler - Dr Cem AYGÜN

10:40-11:00 Karaciğerin Kistik Lezyonları - Dr. Orhan KOCAMAN

11:00-11:15 Tartışma

11:15-11:30 Kahve arası

2. Oturum Başkanları - Dr. Cem KALAYCI, Dr. Ömer ŞENTÜRK

11:30-11:50 Karaciğerin Granülomatöz Hastalıkları - Dr. Süleyman URAZ

11:50-12:10 Radyolog Gözüyle Karaciğerdeki Lezyonların Ayırıcı Tanısı - Dr. Ercüment ÇİFTÇİ

12:10-12:30 Patolog Gözüyle Karaciğerdeki Lezyonların Ayırıcı Tanısı - Dr. Yeşim GÜRBÜZ

12:30-12:45 Tartışma

12:45-13:30 Yemek

Görev Alanlar

Prof Dr. Sadettin HÜLAGÜ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
Prof Dr. Cem KALAYCI İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji BD
Prof Dr. Ömer ŞENTÜRK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
Prof Dr. Zeki KARASU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
Prof Dr. Ercüment ÇİFTÇİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
Prof Dr. Yeşim GÜRBÜZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
Doç Dr. Altay ÇELEBİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
Doç Dr. Süleyman URAZ İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji BD
Doç Dr. Cem AYGÜN Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji BD
Doç Dr. Orhan KOCAMAN Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji BD

TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Meclis-i Mebusan Cad. Koçarslan İş Hanı No.71/9 Kat 6 Fındıklı/İstanbul pk.34427
Tel: 0212 244 30 71
email: tasl@tasl.org.tr
30.11.2001 / TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
16 Ocak 2013, Saat: 10:30 –12:30 Memorial Hastanesi Konferans Salonu Şişli
PROGRAM
Birinci oturum
10:30-11:40 Önce gastroenterolog ve patolog konuşur!
Başkanlar: Yılmaz Çakaloğlu, S.Hale Kırımlıoğlu
10:30-10:40 Otoimmun Karaciğer Hastalıkları: Genel Bakış, Yılmaz Çakaloğlu
Vaka 1 ve 2
10:40-11:20 Karaciğer nakli için gönderilen hastalar, Koray Tuncer
11:20-11:40 Otoimmun hepatitin medikal tedavisi, Yusuf Bayraktar
11:40-12:00 Kahve Arası
İkinci oturum
12:00-13:00 Son söz her zaman cerrahındır!..
Başkanlar: Koray Acarlı, Yusuf Bayraktar
Vaka 3 ve 4
12:00-12:40 Karaciğer nakli merkezi olmanın sağladıkları, Oya YÖNAL
12:40-13:00 Otoimmun hepatitte karciğer nakli, Sabahattin Kaymakoğlu
13:00 Öğle yemeği – Cafe M

Sayın meslektaşlarım,
Yeni yılın ilk toplantısını 16 Ocak 2013’te “Otoimmun Hepatit: Medikal Tedaviden Karaciğer Nakline…” başlıklı, ilginç vakaların tartışıldığı bir kapsamda Memorial hastanesi konferans salonunda yapacağız. Görece seyrek olan otoimmun hepatitler gerek klinik özellikleri, gerekse medikal tedaviye verdiklari yanıt ile doğru tanı ve tedavinin son derece yüz güldürücü olduğu bir hastalık grubunu teşkil eder. Akut-fulminan seyir veya dekompanse siroz tablosunda karşımıza çıkan formları ve geç tanı veya bilmediğimiz nedenlerle medikal tedaviye cevapsız kalan ve karaciğer naklini gerektiren otoimmun hepatit tiplerinin değerlendirileceği bu panel, hepimiz için ilginç ve eğitici olacaktır kanaatindeyim. Toplantımıza Ankara’dan katılacak olan Prof.Dr. Yusuf Bayraktar’a ve vakaların histopatolojik analizini yapacak olan pataloğumuz Doç.Dr.Hale Kırımlıoğlu’na ve diğer görev alan meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Haydi, 2013 için hep birlikte kararlı ve iyi bir başlangıç yapalım. Nasıl başlarsak öyle gidermiş… Ne dersiniz!... Hepinizi toplantıya bekliyoruz. Saygılarımla.

Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu
TKAD Başkanı

GÖREV ALANLAR
Prof.Dr.Koray Acarlı - Şişli Memorial Hastanesi, İstanbul
Prof.Dr.Yusuf Bayraktar - Hacettepe Ü Tıp Fakültesi, Ankara
Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu - Şişli Memorial Hastanesi, İstanbul
Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu - İstanbul Ü, İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.S.Hale Kırımlıoğlu - Şişli Memorial Hastanesi, İstanbul
Uz.Dr.Koray Tuncer - Şişli Memorial Hastanesi, İstanbul
Uz.Dr.Oya Yönal - Şişli Memorial Hastanesi, İstanbul
30.11.2001 / TKAD Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
17 Ekim 2012 de Türk Karaciğer araştırmaları Derneği'nde saat 10:00-13:30 da yapılacak olan "Karaciğerin Vasküler Hastalıkları" konulu toplantıya hepinizi bekliyoruz.

TKAD Yönetim Kurulu

Davetiye için tıkyayınız.