TKAD Bölgesel Toplantıları büyük bir ilgi ve katılımla devam ediyor!

TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

BÖLGESEL MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SEMPOZYUMU

24 Mart 2018 - Erzurum

 

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Hakan Dursun
Prof. Dr. Nihat Okçu
Prof. Dr. Ramazan İdilman

 

Kronik Karaciğer Yetmezliğinde Akut Alevlenme

 

Prof. Dr. Kadir Demir

 

İlaçlar ve Akut Karaciğer Yetmezliği

 

Prof. Dr. Abdullah Sonsuz

 

Vakalarla Akut Karaciğer Yetmezliğine Yaklaşım

 

Prof. Dr. Murat Akyıldız

 

Kronik Karaciğer Hastalıklarında İdeal Karaciğer Transplantasyonu Zamanı Ne Olmalı, Ülkemizde Durum Ne?

 

Prof. Dr. Zeki Karasu