Moleküler Hepatoloji ve Hepatik Fibrozis

BAŞKAN

   

Mithat Bozdayı

Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv.

bozdayi@medicine.ankara.edu.tr

BAŞKAN YARDIMCISI

   

Mevlüt Başkol

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

mbaskol@erciyes.edu.tr

SEKRETERLER

   

Murat Harputluoğlu

İnönü  Üniversitesi Tıp Fakültesi

mharputluoglu@hotmail.com

Serkan Yaraş

Mersin  Üniversitesi Tıp Fakültesi

drserkan1975@hotmail.com

ÜYELER

   

Özlem Durmaz Uğurcan

İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi

odsuoglu@istanbul.edu.tr

Seren Özenirler

Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi

serenozenir@yahoo.com

Nuray Yazıhan

Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi

nurayyazihan@yahoo.com

Tuba Erürker Öztürk

Uşak Üniversitesi EAH

drozturktuba@gmail.com

Çiğdem  Arıkan

İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi

cigdemarikanmd@gmail.com

Fatih Eren

Marmara  Üniversitesi Tıp Fakültesi

erenfatih78@yahoo.com

Zeren Barış

Başkent  Üniversitesi Tıp Fakültesi

zeren_baris@yahoo.com

Ebubekir Şenateş

İstanbul Medeniyet  Üniversitesi Tıp Fakültesi

ebubekirsenates@yahoo.com

Çiğdem Ecevit

SBÜ Dr. Behçet Uz EAH

ctecevit@gmail.com

Yüksel Güleryüzlü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi EAH

yukselguleryuzlu@hotmail.com

Metin Başaranoğlu

Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi

metin_basaranoglu@yahoo.com

Oya Balcı Sezer

Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Gas.

oyabalci@yahoo.com

Gizem Dinler Doğanay

İstanbul Teknik  Üniversitesi Tıp Fakültesi

gddoganay@itu.edu.tr

Tolga Emre

Boğaziçi  Üniversitesi Tıp Fakültesi

tolga.emre@boun.edu.tr

Umut Şahin

Boğaziçi Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik

umut.sahin@boun.edu.tr

Rengül  Atalay

ODTÜ

rengul@metu.edu.tr

Deniz Balcı

Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi

denizbalci1@yahoo.com

Başak Kayhan

İnönü  Üniversitesi Tıp Fakültesi

kayhanbasak@yahoo.com

Deniz Cansen Kahraman

ODTÜ

cansen@metu.edu.tr

Levent Doğanay

Ümraniye Eğt. Araş. Hast.

ldoganay@hotmail.com

Özlem Durmaz

İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi