Metabolik Ve Pediatrik Hastalıklar

BAŞKAN

Dr. Figen Özçay

Başkent Üni. fozcay@yahoo.com

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr.Çiğdem Arıkan

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi cigdemarikanmd@gmail.com

SEKRETERLER

Dr. Zarife Kuloğlu                    

          Ankara Üniversitesi Tıp Fak.                  zarifekuloglu@yahoo.com           

Dr. Sinan Sarı      

                             

Gazi Üniversitesi Tıp Fak.        drsinansari@gmail.com

 

 

ÜYELER

   

Nafiye Urgancı

Şişli Etfal Hastanesi

nafiyeurganci@yahoo.com

Mustafa Torun

Medigün Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mtorun3@mynet.com

Halil Haldun Emiroğlu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

haldunemiroglu@hotmail.com

Tuba Erürker Öztürk

Uşak Üniversitesi EAH

drozturktuba@gmail.com

Zeren  Barış

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

zeren_baris@yahoo.com

Özlem Durmaz Uğurcan

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

odsuoglu@istanbul.edu.tr

Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ceytun@yahoo.com

Aydan  Kansu Tanca

Ankara Üniv.Tıp Fak.

aydankansu@gmail.com

Sabite Kaçar

Türkiye Yüksek İhtisas Has.

sabkacar@yahoo.com

Hasan Özkan

Ankara Üniv.Tıp Fak. Gastro B.D Cebeci

dr@hasanozkan.com

Ödül Eğritaş

Gazi Üni Tıp Fak.Gas.

odulmd2003@yahoo.com

Buket  Dalgıç

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

buketaltuntas@hotmail.com

Mithat Bozdayı 

Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv.

bozdayi@medicine.ankara.edu.tr

Makbule  Eren

Medipol Sağlık Grubu

makbule99@yahoo.com

Çiğdem Ecevit

SBÜ Dr. Behçet Uz EAH

ctecevit@gmail.com

Kadir Demir

İstanbul . Tıp Fak

kadirdmr@yahoo.com

Yeşim Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

yesimzaferozturk@gmail.com

Ayşe Selimoğlu

Memorıal Hastanesi

ayseselimoglu@hotmail.com

 Aysel Ünlüsoy  Aksu                                           

Sami  Ulus  Çoçuk  Has.

   ayselun@yahoo.com                   

Oya Balcı Sezer

Başkent Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Gas. oyabalci@yahoo.com

Yaşar Doğan

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi  yasardogan@ttmail.com
Şamil Hızlı                                             Yıldırım Beyazıt Üni. Çocuk Gast.             shizli@yahoo.com                    

Aylin Yücel

Konya EAH Çocuk Gast. ayucel82@hotmail.com

Figen Gürakan

Amerikan Hastanesi              figeng@amerikanhastanesi.org

İlknur Varol               

İnönü   Üniversitesi Tıp Fakültesi        drivarol@yahoo.com          

Meltem Gümüş

Konya EAH Çocuk Gast. meltemdorum@gmail.com

Yasemin Balaban

Hacettepe Tıp Fakültesi

yhbalaban@gmail.com