Metabolik Ve Pediatrik Hastalıklar

Grup Başkanı

Dr. Figen Özçay

Başkent Üni. fozcay@yahoo.com

Başkan Yardımcısı

Dr.Çiğdem Arıkan

İST.TIP FAK.

cigdemarikanmd@hotmail.com

cigdemarikanmd@gmail.com

Sekreterler

Dr. Zarife Kuloğlu

ANKARA TIP FAK.

zarifekuloglu@yahoo.com

Dr. Sinan Sarı Gazi ÜNİ TIP FAK. drsinansari@gmail.com

 

 

Üyeler

   

DR.NAFİYE URGANCI

ŞİŞLİ ETFAL EAH

nafiyeurganci@yahoo.com

DR.MUSTAFA TORUN

MANİSA,MEDİGÜN HAST.

mtorun3@mynet.com

mtorun3@gmail.com

DR.HALİL HALDUN EMİROĞLU

SELÇUK ÜNİ.TIP FAK. KONYA

haldunemiroglu@hotmail.com

DR.TUBA ERÜRKER ÖZTÜRK

Uşak Üniversitesi EAH

drozturktuba@gmail.com

ZEREN BARIŞ

BAŞKENT ÜNİ.

zeren_baris@yahoo.com

ÖZLEM DURMAZ UĞURCAN

İST. TIP FAK.

odsuoglu@istanbul.edu.tr

CEYDA TUNA KIRSAÇLIOĞLU

ANKARA ÜNİ.

ceytun@yahoo.com

AYDAN TANSU

Ankara üniv.Tıp Fak.

aydankansu@gmail.com

SABİTE KAÇAR

Türkiye yüksek ihtisas has.

sabkacar@yahoo.com

HASAN ÖZKAN

Ankara Üniv.Tıp Fak. Gastro B.D Cebeci

dr@hasanozkan.com

ÖDÜL EVSAŞ

Gazi Üni Tıp Fak.Gas.

odulmd2003@yahoo.com

BUKET ALTINDAŞ

GAZİ ÜNİ TIP FAK.

buketaltuntas@hotmail.com

DR.MİTHAT BOZDAYI

Hepatoloji Enstitüsü Ankara Üniv.

bozdayi@medicine.ankara.edu.tr

AYDAN KANSU

Ankara üniv.Tıp Fak.

aydankansu@gmail.com

MAKBULE EREN

Eskisehir Osmangazi Üni.Tıp Fak.

makbule99@yahoo.com

ÇİĞDEM ECEVİT

SBÜ Dr. Behçet Uz EAH

ctecevit@gmail.com

KADİR DEMİR

İST. Tıp Fak

kadirdmr@yahoo.com

YEŞİM ÖZTÜRK

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.TIP FAK.

yesimzaferozturk@gmail.com

AYŞE SELİMOĞLU

İNÖNÜ ÜNİ.

ayseselimoglu@hotmail.com