İLAÇLAR VE KARACİĞER

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin (TKAD) düzenlediği “İLAÇLAR VE KARACİĞER’’ başlıklı mezuniyet sonrası eğitim toplantısı 31OCAK 2018 Çarşamba günü yapılacaktır. 

Üyelerimizi ve karaciğer hastalıklarıyla ilgilenen herkesi yeni yılın bu ilk toplantısında birlikte olmaya davet ediyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle...

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu

Tarih : 31 Ocak 2018
Yer :Elite World Otel, İstanbul

 

Yemek 12.30-13.45

Açılış: Açılış: İbrahim Hatemi 13.50-14.00

 

I.Oturum 14.00- 15.40

Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Erol Avşar, İbrahim Hatemi

1. İlaca bağlı karaciğer hasarında klinik spektrum ve tanı 14.00-14.20 Abdullah Sonsuz

2. Karaciğer hastasında tüberküloz tedavisi 14.20-14.40 Ali Mert

3. Karaciğer hastasında antibiyotiklerin kullanımı 14.40-15.00 Ebubekir Şenateş

4. Çoklu ilaç kullanan hastada kronik hepatit C tedavisi yönetimi 15.00-15.20 Sebahattin Kaymakoğlu

 

Tartışma 15.20-15.40

Kahve arası 15.40-16.00

2.Oturum 16.00-17.40

Oturum Başkanları: Kamil Özdil, Canan Alkım, Ümit Akyüz

1. Santral sinir sitemi ilaçları ve karaciğer hastalığı 16.00-16.20 Aslı Örmeci

2. Kanser hastalarında hepatotoksik reaksiyonların değerlendirilmesi ve tedavinin sürdürülmesi 16.20-16.40 Kadir Demir

3. İlaçlarla ilişkili otoimmun karaciğer hastalığı 16.40-17.00 Fulya Günşar

4. Karaciğer hastasında Metotraksat ve diğer romatolojik ilaçların kullanımı 17.00-17.20 İbrahim Hatemi

Tartışma genel değerlendirme ve kapanış 17.20-17.40