TKAD Forum

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Bülent Baran

Sayfa: [1]
1
Genel / ilginç bir vaka
« : Nisan 30, 2016, 12:06:19 ÖÖ »
İlginç olduğunu düşündüğüm bir vaka ile başlayalım istedim,

53 yaşında kadın hasta,

Şikayeti: Halsizlik, çabuk yorulma, kaşıntı, bacaklarda şişlik ve yaralar, bulantı, kusma, kilo kaybı, karın şişliği.

Hikayesi: Mart 2011’de kronik karaciğer hastalığı açısından tetkik edilen hastanın o dönemde yapılan karaciğer biyopsisinde steatoz %20 (1 puan), balonlaşma dejenerasyonu (2 puan), belirgin portal ve lobuler inflamasyon (3 puan), evre 3-4 fibrozis saptanmış. NASH zemininde ileri fibrozis olarak değerlendirilmiş. O dönemde yapılan batın MR’ının raporunda karaciğer boyutunun artmış olduğu ve parankimin heterojen olduğu, perihepatik az miktarda sıvı ve çölyak bölgede büyüğü 13 mm multipl LAM olduğu bildirilmiş. Hastaya kilo vermesi tembihlenmiş. Bundan sonra düzenli bir takibi olmamış.

Aralık 2014’te 5-6 aydır devam etmekte olan epigastrik bölgede ve sağ hipokondriumda lokalize karın ağrısı, bulantı-kusma yakınmaları nedeniyle özel bir merkezde yatırılan hastaya koledokolitiaz/akut kolanjit/taşlı kolesistit ön tanılarıyla ERCP yapılmış (05 Aralık 2014) (o sırada ALP/GGT 3-5 kat kadar yüksek, bilirubinler normal, US'de İHSY normal, kesede taşlar mevcut). ERCP’de koledok proksimalde uzun segment bir darlık ve İHSY’nda düzensizlikler saptanmış. Sfinkterotomi sonrası darlığa yönelik buji ve balon dilatasyon uygulanmış. İşlem sonrası kolestaz enzimleri ve bilirubin değerleri yükselmiş (post-ERCP kolanjitle uyumlu). Ayrıca hafif bir post-ERCP pankreatitten de geçmiş (amilaz 5-6 kat yükselmiş, tipik karın ağrısı olmuş). O dönemdeki yatışında kot kavsini 5-6 cm geçen hepatomegalisi saptanmış. IBD açısından değerlendirilmek üzere yapılan gastroskopide evre 1 özofagus varisleri, hiatal herni ve hafif portal hipertansif gastropati bulguları saptanmış. Kolonoskopide sağ fleksuraya kadar inceleme yapılabilmiş. Transvers kolonda dimünitif bir polip (patolojisi hiperplastik polip) ve sol kolonda kolit hali rapor edilmiş (Crohn hast? denmiş). Hastanın o dönemde de ishal yakınmaları zaman zaman oluyormuş. Post-ERCP kolanjit nedeniyle zaten almakta olduğu Ampisilin/Sulbaktam yerine Pip/Tazo ile tedavi edilmiş. Antibiyoterapi ile genel durumu düzelen hasta taburcu olduktan sonra kendisini daha iyi hissediyormuş ancak şikayetleri artarak devam etmiş. O dönemdeki tetkiklerinde kronik hastalık anemisi bulguları yanında, ileri tetkikler arasında p-ANCA, c-ANCA, AMA, AMA-M2, LC-1, SLA negatif bulunmuş. ANA 1/160 (+) IgG 1476 mg/dl bulunmuş. FibroScan incelemesi 14 kPa ölçülmüş. Hastaya UDCA ve 5-ASA başlanmış. Son dönemde bulantı-kusmalar nedeniyle ilaçlarını kullanamıyormuş.

Hastada ilk kez Temmuz 2015'te bilateral pretibial ödem gelişmeye başlamış. Kasım 2015'te asit eklenmiş. Alt ekstremitede ödem belirginleşmiş, bacaklarda kaşıntı ve çok sayıda yüzeyel sulantılı yaralar başlamış. Sedimentasyon yüksekliği, hipoalbüminemi ve 2.5 g/gün proteinüri saptanmış. ALP/GGT 1000/500 civarında yüksek bulunmuş. Kasım 2015'te çekilen toraks BT'de sağda plevral effüzyon bulunmuş. Batın MR'da asit, diafragmatik, portal, prekaval, interaortokaval, paraaortik büyüğü 19 mm çaplı multipl LAP’ler mevcutmuş. KC’de sol lob belirgin atrofik, sağ lobda ileri derecede artmış boyut ve heterojenite, sol lobda belirgin İHSY’nda belirginleşmeler bildirilmiş. Yine Kasım 2015’te sol kolda ve servikal bölgede ani gelişen şişlik nedeniyle yapılan doppler US’de sol juguler ven ve brakiosefalik vende trombüs saptanmış. Hastaya antikoagulasyon başlanmış. Tiroidde en büyüğü 41mm çaplı multipl nodüller ve sol servikal LAP’ler tespit edilerek İİAB uygulanmış. Tiroid malignitesi dışlanmış. Lenf nodu biyopsileri reaktif olarak raporlanmış. Lenf nodları antikoagulan tedavi altındayken spontan küçülünce eksizyonel biyopsiden vazgeçilmiş.

Hasta şikayetlerinin devam etmesi ve tanı konulamaması nedeniyle tarafımıza başvurdu. 1 aydır süren günde 2-3 kez, sulu, kan/mukus içermeyen ishali varmış. Bacaklarda ileri derecede ödem ve kaşıntıya bağlı yaralar çıkmış. Halsizliği, iştahsızlığı, bulantı ve kusmaları artmış. Oral alımı kötüleşmiş. Ateş tarif etmiyor.

Devamı gelecek (FM bulguları ve ilk laboratuvar testleri)...

Sayfa: [1]