Akut Karaciğer Yetmezliği Ve Karaciğer Transplantasyonu

 

Başkan

Mesut Akarsu

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi       

mesut.akarsu@deu.edu.tr

Başkan Yrd

İlker Turan

 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

ilkerturan@gmail.com

 

Sekreter

Genco Gençdal

  

Yeni Yuzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

gencogencdal@yahoo.co.uk

Üyeler

Gupse Adalı

 

Prof. Dr. İlhan Varank EAH

gupseadali@gmail.com

Nafiye Urgancı

 

Şişli Etfal EAH

nafiyeurganci@yahoo.com

Aydın Ş. Köksal

 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

koksalas@yahoo.com

Hakan Dursun

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

hadursun@hotmail.com

Yasemin Balaban 

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

yhbalaban@gmail.com

Murat Harputluoğlu

 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

mharputluoglu@hotmail.com

Ramazan İdilman

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ramazan.idilman@medicine.ankara.edu.tr

Hüseyin Savaş Göktürk 

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

savasgokturk@yahoo.com

Aysun Çalışkan Kartal

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

aclskn@hotmail.com

Dinç Dinçer

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

dinc@akdeniz.edu.tr

Murat Taner Gülşen

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

mtgulsen@hotmail.com;mtgulsen@gantep.edu.tr

Ahmet Gürakar

 

Amerikan Hastanesi 

agurakar@gmail.com

Nilay Danış

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

nilaydanis17@gmail.com

Sadettin Hülagü

 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

shulagu@hotmail.com;shulagu@kocaeli.edu.tr

Murat Dayangaç

 

 Florance Nıgtıngale Hastanesi 

mdayangac@hotmail.com

Ebubekir Şenateş

 

 Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

ebubekirsenates@yahoo.com;ebubekirsenates@gmail.com

Tuba Erürker Öztürk 

 

 Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

drozturktuba@gmail.com

Osman Cavit Özdoğan

 

 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

osmanozdogan@yahoo.com

Şencan Acar

 

Memorial Ataşehir

sancanacar@yahoo.com,sencanacar@gmail.com

Murat Kıyıcı

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

mkiyici@uludag.edu.tr

Çiğdem Arıkan

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

cigdemarikanmd@hotmail.com,cigdemarikanmd@gmail.com

Kadir Dökmeci

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

akdokmeci@hotmail.com

Zeki Karsu 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

zekikarasu@hotmail.com

Fatih Oğuz Önder

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

OGUZ.ONDER@gmail.com,fatih.onder@acibadem.edu.tr

Sedat Karademir

 

 

Ankara Güven Hastanesi

sedatkarademir@gmail.com

Elife Eraslan

 

Yıldırım Beyazıt EAH

elifeerarslan@gmail.com

Cemal Nuri Erçin

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

cnercin@hotmail.com

Özlem Durmaz Uğurcan 

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

 odsuoglu@istanbul.edu.tr

Binnur Pınarbaşı  Şimşek

 

İstinya Üniversitesi Tıp Fakültesi

binnurcapa@hotmail.com

Murat Akyıldız

 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

akyildizmr@yahoo.com

Esin Korkut

 

Medipol  Üniversitesi Tıp Fakültesi

esinkorkut@hotmail.com

İlgin Özden

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

iozden@hotmail.com

Figen Özçay

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

fozcay@yahoo.com

Selçuk Haznedaroğlu

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

selcukhazinedaroglu@yahoo.com 

 

Feyza Gündüz

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

drfgunduz@yahoo.com 

Roni Atalay

 

Sağlık Bilimleri Üni. EAH

roniatalay@gmail.com

Canan Alkım Alataş

 

Şişli Etfal EAH

alkimca@hotmail.com

Halis Şimşek

 

 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

hsimsek@hacettepe.edu.tr

Oya Balcı Sezer

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

oyabalci@yahoo.com       

Ömer Topalak

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. omer.topalak@deu.edu.tr

Tufan Egeli

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. tufan.egeli@deu.edu.tr

Tarkan Ünek

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. tarkan.unek@deu.edu.tr

Aylin Bacakoğlu

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. aylin.bacakoğlu@deu.edu.tr

Mücahit Özbilgin

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. mucahit.ozbilgin@deu.edu.tr

Meral A. Kayhan

  Ankara Yüksek İht. Has. akdmeral@yahoo.com
Mukaddes A. Selimoğlu

 

İnönü Üni. Tıp. Fakültesi mukadder.selimoglu@inonu.edu.tr
İlgin Özden

 

İstanbul Üniversitesı Tıp Fak. ilginözden@istanbul.edu.tr

Ömer V. Ünalp

 

Ege Üniversitesi 

 

Fahrettin Yıldız

 

Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi

fahrettinyildiz@hotmail.com

Sacid Çoban

 

Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi

sacidcoban@yahoo.com

Yeşim Öztürk 

 

Dokuz E. Üni. Tıp Fakültesi

yesim.ozturk@deu.edu.tr

Deniz Balcı

 

Ankara Üni. Tıp Fakültesi

dbalci@medicine.ankara.edu.tr

Alper Uğuz

  Ege Üni. Tıp Fakültesi   

Meltem Koloğlu

 

Ankara Üni. Tıp Fakültesi

kologlu@medicine.ankara.edu.tr

Murat Zeytunlu

 

Ege Üni. Tıp Fakültesi 

 

Birkan Bozkurt

 

Florance Nıghtıngale Has. 

birkan.bozkurt@gmail.com

Sezai Yılmaz

 

İnönü Ün. Tıp Fak.Malatya

sezai.yilmaz@inonu.edu.tr

Fatma E. Akın

 

Ankara Atatürk EAH

ebrudakin@hotmail.com

Murat Kılıç

 

İzmir Kent Hastanesi

murat.kiliç@kenthospital

Cihan Ağalar

 

Dokuz Eylül Üni.tıp Fak. Cerrahi

cihan.agalar@deu.edu.tr

Ayfer Serin

 

Florance Nıghtıngale Has.

 

Tolga Şahin

 

Florance Nıghtıngale Has.

drtolgasahin@gmail.com

Fulya Günşar 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fak.

fgunsar@yahoo.com

Murat Aladağ

 

İnönü Üniversitesi

murataladag@hotmail.com

Suna Yapalı

 

Acıbadem Üniversitesi

sunayapali@yahoo.com

Çiğdem Arıkan

 

Koç Üni. Hast.

 

Özlem Durmaz

 

İst. Üni. İst. Tıp Fak.

 

Yılmaz Bilgiç

 

İnönü Üniç Tıp Fakültesi

drybilgic1975@hotmail.com

Yahya Atayan

 

Malatya EAH gastro.

yahyaatayan@hotmail.com