2-6 Aralık 2017 tarihinde 34. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI (UGH) gerçekleştirildi.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği olarak katkı sunduk: Prof.Dr.Fulya Günşar ve Prof.Dr Ramazan İdilman oturum başkanlığında GASTROENTEROLOJİDE 2017 DE YENİ NE VAR? adlı oturumda, EASL başkanı Prof.Dr Tom Hemming Karlsen “PBS ve PSK (PBS,PSC) 2017” ve John Hopkins Üniversitesi’nden Prof.Dr Ahmet Gürakar da ” Karaciğer Transplantasyonu 2017” konulu sunum yaptı.


Ayrıca EASL Başkanı Tom H Karlsen TKAD Yönetim Kurulu’ na katıldı ve yeni projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.